Ontslag docent Van Manen door ROC Nijmegen terecht, wel extra vergoeding

Het ontslag van Paula van Manen door ROC Nijmegen op grond van een ‘verstoorde arbeidsrelatie’ is terecht, oordeelt het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in hoger beroep. Wel moet zij een extra vergoeding van 40.000 euro krijgen omdat de mbo-instelling te snel overging tot een schorsing. Dit meldt de Algemene Onderwijsbond.

Docente Paula van Manen van het ROC Nijmegen werd in december 2019 op non-actief gezet door het schoolbestuur voor een periode van vier weken. Aanleiding was haar kritische boek over de doorvoering van gepersonaliseerd leren in het onderwijs. De naam van de school komt in het boek niet voor, en ze gebruikt pseudoniemen, maar voor de leerkrachten en studenten is het duidelijk dat zijzelf worden bedoeld.

De schoolleiding vindt dat de manier waarop kritiek geuit is in het boek niet acceptabel is en dat deze vorm van publiciteit ertoe geleid heeft dat collega’s zich in hun integriteit en privacy aangetast voelen. De school wilde haar daarom ontslaan. Van de drie gronden die het roc-bestuur aanvoerde voor ontslag, vond de rechter alleen de ‘verstoorde arbeidsrelatie’ zwaarwegend genoeg. Van Manens functioneren als docent stond niet ter discussie.

Van Manen ging vervolgens in beroep tegen de uitspraak van de Nijmeegse kantonrechter.  Met de extra vergoeding van 40.000 euro wijkt de rechtbank licht af van de eerdere uitspraak door de kantonrechter. Het schoolbestuur heeft ‘ernstig verwijtbaar’ gehandeld door de docente meteen te schorsen. Een vergoeding vanwege de ‘beschadiging van de docent’ is daarmee op zijn plaats, vindt de rechter.

Door: Nationale Onderwijsgids