Groep basisscholen wil af van verplichte eindtoets en vraagt medestanders

Een groep schoolbestuurders wil af van het verplicht toetsen op basisscholen en gaat dan ook de eindtoets in groep 8 niet per se afnemen. In een manifest roepen de schoolbestuurders, verenigd in Leve het Onderwijs, collega's op hetzelfde te doen. De eindtoets is wettelijk verplicht.

Volgens de groep, die pleit voor minder regels in het onderwijs, staat met het toetsen van leerlingen "inmiddels allang niet meer het lerende kind voorop, maar de handhaving van een systeem". En in tijden van corona is volgens hen extra duidelijk geworden dat de eindtoets te weinig rekening houdt met de ontwikkeling van ieder kind op zich.
 
"Voor het creëren van gelijke kansen is verschil kunnen maken noodzakelijk en daarin past geen vast toetsrooster", stellen ze. De schoolbestuurders willen de vrijheid aan de leraren geven of er al dan niet getoetst wordt.
 

Eigen professionele afweging

"Wij als schoolbestuurders verplichten onze scholen daarom niet langer om de toetsen (waaronder óók de eindtoets) af te nemen en roepen collega-besturen op om dit ook niet meer te doen", aldus het manifest. "Of en hoe leraren nu toetsen inzetten, is hun eigen professionele afweging."
 
Inspecteur-generaal Alida Oppers van de Inspectie van het Onderwijs benadrukte vrijdag in het AD dat de eindtoets op basisscholen dit jaar moet doorgaan, nadat die vorig jaar was geschrapt vanwege de coronacrisis. "Zonder eindtoets verliezen wij het zicht op hoe het onderwijs ervoor staat", zei ze in de krant.
 
Helma van der Hoorn, bestuurder van Stichting Alkmaarse Katholieke Scholen (SAKS) en mede-initiatiefnemer van het manifest, laat aan het AD weten dat die opmerking bij de schoolbesturen in het verkeerde keelgat is geschoten.
 

Schadelijk

Volgens haar kan de eindtoets in sommige gevallen "zelfs schadelijk zijn", doordat leerlingen de druk voelen om te presteren. Zeker in coronatijd. "Ze denken dat hun leven van die toets afhangt, zitten dagenlang te zweten. Maar door corona kunnen ze misschien niet laten zien wat ze in huis hebben", zegt Van der Hoorn.
 
Overigens krijgen groep 8-leerlingen voordat ze de eindtoets maken al een advies van hun leraar welk type middelbaar onderwijs ze kunnen gaan volgen. Op basis van de uitslag van de eindtoets kan dat advies nog bijgesteld worden.
 
Door: ANP