Visio-leerstoel bij Rijksuniversiteit Groningen voor Joost Heutink

Koninklijke Visio heeft dr. Joost Heutink benoemd tot bijzonder hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), met als leeropdracht “Visuele stoornissen bij niet-aangeboren hersenletsel”. Deze Visio-leerstoel is sinds 1 november gevestigd bij de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen. Dit meldt Koninklijke Visio. 

Margreeth Kasper de Kroon, voorzitter van de Raad van Bestuur van Koninklijke Visio, feliciteert Joost met deze aanstelling: “Dit is een mooie ontwikkeling om de kennis en expertise over dit onderwerp uit te breiden en te versterken. Met deze leerstoel hoopt Visio ook bij te dragen aan het vergroten van de participatie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel.”

Doel leerstoel “Visuele stoornissen bij NAH”

De Visio-leerstoel “Visuele stoornissen bij niet-aangeboren hersenletsel” is in het leven geroepen omdat bij Visio een toename wordt gezien van cliënten die ernstige problemen ervaren met de visuele waarneming vanwege een hersenaandoening.

Joost Heutink begeeft zich al ruim tien jaar op het snijvlak van wetenschap en zorg met betrekking tot deze problematiek. Hij licht toe welke uitdagingen het belang van deze leerstoel onderstrepen: “Bekend is dat visuele problemen door niet-aangeboren hersenletsel (NAH) niet altijd (tijdig) wordt onderkend. Ontwikkeling van meer kennis over stoornissen in de visuele waarneming bij verworven hersenaandoeningen heeft tot doel om deze stoornissen beter te begrijpen en te verklaren. Deze kennis helpt vervolgens om betere methoden te ontwikkelen voor diagnostiek en revalidatie. Zo kunnen we mensen met een visuele beperking nog beter ondersteunen.”

Over Joost Heutink

Joost Heutink heeft psychologie gestudeerd aan de RUG. Daarna werkte hij twee jaar als onderzoeker in onder andere Cambridge (UK) en Turku (Finland). In 2007 promoveerde hij aan de Rijksuniversiteit Groningen op het onderwerp Visuele informatieverwerking. Sinds 2004 werkt Heutink bij Visio als (gezondheidszorg)psycholoog en vanaf 2017 als directeur Kennis, Expertise & Innovatie (KEI).

Naast zijn functie bij Visio is hij als universitair hoofddocent verbonden aan de basiseenheid Klinische en Ontwikkelingsneuropsychologie van de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen van de RUG. Hij geeft les aan studenten psychologie en doet onderzoek op het gebied van diagnostiek en revalidatie van visuele perceptiestoornissen door hersenaandoeningen. Ook begeleidt hij verschillende promovendi als (co-)promotor.

Heutink gaat zijn werk bij de RUG en zijn functie als bijzonder hoogleraar combineren met zijn functie als directeur bij Visio.

Door: Nationale Onderwijsgids