Onderwijssector wil meer aandacht voor leraren burgerschap

In een open brief aan de Tweede Kamer schrijven meerdere onderwijsorganisaties, zoals VOS/ABB, AOb en CNV Onderwijs, dat er aandacht moet komen voor het professionaliseren, opleiden en ondersteunen van leraren in het burgerschapsonderwijs. Dit meldt VOS/ABB. 

De partijen hebben de brief geschreven naar aanleiding van de behandeling van het wetsvoorstel voor de verduidelijking van de burgerschapsopdracht voor het onderwijs. De afzenders van de brief zijn het met de Tweede Kamer eens dat het een belangrijk onderwerp is. Ook benadrukken ze dat het een erg breed onderwerp is: “Juist als we het hebben over burgerschapsonderwijs wordt duidelijk dat er niet alleen sprake is van doelmatige overdracht van kennis, maar ook van vorming van sociale en morele competenties. Terecht wordt er van scholen gevraagd om met een visie en planmatige aanpak te komen als die ontbreekt. Het is een belangrijke taak voor scholen om de pedagogische visie op burgerschap expliciet te verwoorden en te laten zien hoe zij burgerschapsonderwijs vormgeven.”

Toch vinden de schrijvers van de brief ook dat er niet genoeg aandacht is voor zowel de handelingsverlegenheid als de professionaliseringsbehoefte van docenten: “Er wordt ingezet op ‘verduidelijking’ en ‘meer handhaving’, terwijl bijvoorbeeld het niet durven optreden tegen jongeren die antisemitische of islamofobe uitlatingen doen niet wordt opgelost met meer duidelijkheid. Het beleid ten aanzien van burgerschapsonderwijs zou daarom tevens gericht moeten zijn op het professionaliseren, opleiden en ondersteunen van leerkrachten en docenten binnen het domein burgerschapsonderwijs.”

De volledige brief is hier te vinden.

Door: Nationale Onderwijsgids