Normal_docent_leraar

Een groep leraren laat op social media weten dat hun aanvraag voor de Lerarenbeurs is afgewezen. De pot van 50 miljoen euro is op, zo blijkt uit navraag bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Dit meldt de Algemene Onderwijsbond.

Dit jaar is er minder geld beschikbaar voor nieuwe aanvragen van de Lerarenbeurs. Dat komt doordat een deel van de subsidie wordt ingezet voor de bestrijding van het lerarentekort. Het kabinet trekt deze regeerperiode 460 miljoen euro extra uit voor de aanpak van het tekort aan leraren, waarvan 28,5 miljoen afkomstig is van het budget voor de Lerarenbeurs. Daarom is er dit jaar geen 78 miljoen, maar 49,5 miljoen euro beschikbaar voor de beurzen.

Persoonlijk bericht

De beurs is van 1 april tot 1 juli aan te vragen, maar zelfs docenten die op de eerste aanvraagdag een verzoek indienden pissen nu mogelijk naast de pot. Volgens biologieleraar Geurts zijn 2.400 aanvragen afgewezen, maar DUO wil dit niet bevestigen. Aanvragers krijgen allemaal een persoonlijk bericht opgestuurd. De Algemene Onderwijsbond (Aob) is teleurgesteld. “Ik vind het onbegrijpelijk dat het kabinet kort op de lerarenbeurs: hét succesverhaal van onderwijsbeleid van de afgelopen jaren”, zegt bestuurder Jelmer Evers.

Subsidie voor studiekosten, studiemiddelen en reiskosten

De lerarenbeurs is beschikbaar voor leraren die een master- of bacheloropleiding, post initiële master, een premaster of een schakeltraject gaan volgen. Met de beurs krijgt een leraar subsidie voor studiekosten, studiemiddelen en reiskosten. Aan de andere kant krijgt ook een werkgever subsidie. Deze kan gebruikt worden om studieverlof te verlenen aan een leraar of om een vervanger te benoemen.

Door: Nationale Onderwijsgids