Normal_geld__pennen__contract__afspraak
Ook de leden van de PO-Raad hebben met een grote meerderheid ingestemd met het onderhandelaarsakkoord voor de nieuwe cao PO. Ruim 96 procent van de schoolbesturen stemde voor. Vandaag zullen de partijen het definitieve akkoord voor de CAO PO 2019/2020 ondertekenen. Dit meldt de PO-Raad.
De achterban van de PO-Raad kon tussen maandag 16 december en donderdag 9 januari zijn stem uitbrengen. Ruim 80 procent van de (gewogen) stemmen is in die periode uitgebracht. Meer dan 600 aangesloten schoolbesturen hebben hun stem laten horen.
 

Overige onderwijspartijen 

Voor de kerstvakantie werd al bekend dat de overige partijen akkoord gingen met de cao. Op 19 december bleek dat de leden van de Algemene Onderwijsbond (AOb), Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) en CNV Onderwijs met grote meerderheid instemden met het onderhandelaarsakkoord voor de nieuwe cao PO. Een dag later volgde de Federatie van Onderwijsvakorganisaties (FvOv) en op 23 december liet FNV weten dat meer dan driekwart van de leden positief is over het onderhandelaarsakkoord.
 

CAO PO

In de nieuwe cao zijn afspraken gemaakt over onder andere loonsverhoging: het onderwijspersoneel krijgt vanaf januari een loonsverhoging van 4,5 procent en een bonus. De bonus bedraagt 875 euro bij een voltijdbaan. De rest ontvangt de bonus naar rato. Ook krijgt het personeel een eenmalige nabetaling in februari, die neerkomt op een derde van het maandloon in januari 2020 bij een voltijdbaan. Ook zijn er nieuwe functiebeschrijvingen gemaakt voor schooldirecteuren en onderwijsondersteuners, die meer recht doen aan hun complexer geworden takenpakket.
 

Onderwijsstaking eind januari

Wel staan de meeste leden nog steeds achter de aangekondigde tweedaagse staking eind januari: de eis voor structurele investeringen blijft overeind.
 
Door: Nationale Onderwijsgids