Normal_klok__lesuren__onderwijs__krijtbord

Zzp’ers die werkzaam zijn in het onderwijs, doen vaker werk dat zwaarder is dan vaste werknemers, maar ze voelen minder noodzaak maatregelen te treffen tegen stress en een hoge werkdruk. Dat komt naar voren uit de verkenning ‘Diversiteit Arbeidsrelaties en Arbeidsomstandigheden’ van de Sociaal-Economische Raad. Dit melden VOS/ABB en de Sociaal-Economische Raad (SER).

De SER voerde op verzoek van het kabinet een verkenning uit naar de gevolgen van de veranderende arbeidsrelaties. Flexibilisering van arbeidsrelaties zijn mogelijk van grote invloed op de manier waarop arbeid wordt verricht. Het aantal mensen dat niet langer werkzaam is op basis van een vaste arbeidsrelatie wordt steeds groter. 
 

Flexibilisering

Uit de verkenning komt naar voren dat flexibilsering op de arbeidsmarkt met name bij bepaalde groepen zichtbaar is. Jongeren, vrouwen en mensen met een migratieachtergrond hebben meer kans op een flexibel contract, evenals mensen die op oudere leeftijd de arbeidsmarkt op gaan. 
 

Zwaar werk versus stress

Zelfstandigen in het onderwijs worden significant vaker blootgesteld aan fysieke belasting dan vaste werknemers. Werknemers met tijdelijke en/ of vaste contracten zonder vaste uren in het onderwijs hebben echter significant minder behoefte aan maatregelen ten aanzien van werkdruk en werkstress.
 

Moeilijkheidsgraad

Volgens de SER is het opmerkelijk dat het onderwijs de enige sector is waar oproep- of invalkrachten geen werk doen met een significant hoge moeilijkheidsgraad. Ook zelfstandigen volgen de algemene trend met een moeilijkheidsgraad in het werk dat vergelijkbaar is met vast werk.
 

Conflict op de werkvloer

Verder krijgen zzp’ers in het onderwijs meer sociale steun van hun leidinggevende dan andere werknemers. Zzp’ers hebben bovendien minder vaak een conflict op het werk en hebben minder last van ongewenste omgangsvormen, zoals pesterijen. Ook blijkt dat zzp’ers in het onderwijs minder toegang hebben tot de bedrijfsarts. 
 
De hele verkenning van de SER is hier te lezen.
 
Door: Nationale Onderwijsgids