Normal_tablet__boeken__onderwijs__klas__bureau__school

Uit onderzoek van NU.nl onder 149 schoolleiders blijkt dat tientallen Nederlandse middelbare scholen te maken hebben met lesuitval als gevolg van een tekort aan leraren. Dit meldt NU.nl.

NU.nl vroeg aan schoolleiders van middelbare scholen of zij, net als in het primair onderwijs, een tekort aan docenten ervaren. Naar voren kwam dat de schoolleiders zich hier inderdaad zorgen over maken. Een derde van het aantal schoolleiders dat meedeed aan het onderzoek, gaf aan op dit moment te beschikken over onvervulde vacatures. Van de schoolleiders waarbij dat niet het geval is, gaf het overgrote deel aan dat ze verwachten dat er in het komende jaar vacatures ontstaan, die moeilijk in te vullen zijn.
 
Uit het onderzoek blijkt dat met name bij natuurkunde, wiskunde en Duits sprake is van een tekort aan leraren. 
 
Scholen lossen het lerarentekort op verschillende manieren op. Zo proberen ze parttimers extra uur te laten werken, worden docenten via een uitzendbureau ingehuurd en vallen lessen geregeld uit.  
 
Door: Nationale Onderwijsgids