Normal_geld__stapel__munten

Net als vorig jaar blijkt de subsidie die schoolbesturen in het basisonderwijs kunnen krijgen voor zij-instromers al bijna op te zijn. De aanvraag voor de subsidie zij-instroom is eerst ‘on hold’ gezet, aldus een brief van DUO. Dit meldt de AOb.

De lege subsidiepot werd ontdekt doordat Amsterdamse schoolbestuur Asko halverwege juli een brief van DUO kreeg, waarin gemeld werd dat de aanvraag voor de subsidie zij-instroom ‘on hold’ is gezet. Op 15 oktober wordt de balans opgemaakt van de subsidies. Mocht er in een andere onderwijssector geld over zijn, dan wordt dat evenredig verdeeld over de overige sectoren, laat de DUO weten.
 
Ook vorig jaar was het geld dat het kabinet beschikbaar heeft gesteld voor zij-instromers in het onderwijs voortijdig op. Na Kamervragen gaf minister Slob aan dat er meer geld beschikbaar zou komen. Het is onbekend of dit ook dit jaar gebeurt. Volgens een woordvoerder van het ministerie van onderwijs worden liggende aanvragen gehonoreerd en moeten scholen gewoon verder gaan met het indienen van aanvragen. En scholen kunnen ondanks de brief gewoon aanvragen blijven indienen. Volgens het ministerie had de brief van DUO over het on hold zetten van de subsidie niet verstuurd mogen worden.
 
Door: Nationale Onderwijsgids