Normal_docent__leraar__leerkracht

Onderwijsminister Arie Slob stelt dat docenten meer ondersteund moeten worden bij passend onderwijs. Dit laat hij weten na een enquête van de Algemene Onderwijsbond, waaruit bleek dat veel docenten passend onderwijs niet goed aankunnen. Dit schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer.

In de brief komt naar voren dat er veel mogelijkheden zijn voor scholen, besturen en samenwerkingsverbanden om docenten beter te ondersteunen, maar dat deze nog niet optimaal benut worden. 
 
Een goed strategisch personeelsbeleid is belangrijk voor docenten, stelt de minister. Het moet duidelijk zijn wat van hen gevraagd wordt en wat ze daarvoor nodig hebben. Tevens pleit de minister ervoor dat financiële middelen van schoolbesturen worden ingezet om docenten te ontlasten en leerlingen te begeleiden.
 
Ook vraagt hij samenwerkingsverbanden om de solidariteit onder scholen te vergroten. De verbanden zouden scholen, die veel leerlingen hebben met een grote ondersteuningsbehoefte, financieel kunnen bijstaan.
 
Door: Nationale Onderwijsgids