Normal_geld_rekenmachine_belasting

Volgens de Algemene Onderwijsbond (AOb) bestaat er nog altijd een forse loonkloof tussen leraren in het basisonderwijs en docenten in het voortgezet onderwijs. De bond wil extra geld van het kabinet om deze kloof te dichten. Dit meldt de AOb.

Leerkrachten in het basis- en speciaal onderwijs kregen vorig jaar een behoorlijke salarisverhoging. Maar de kloof met het middelbaar onderwijs blijft bestaan, ondanks verscheidene acties en demonstraties voor meer geld. 
 
Inmiddels zijn de onderhandelingen met de werkgevers voor een nieuwe CAO PO gestart. Deze liep af in maart 2019, maar nu het kabinet geen aanstalten lijkt te maken om met extra geld te komen, vindt de AOb het onverantwoord om nog langer te wachten. De inzet in de nieuwe cao is onder andere verbetering van de positie van onderwijsondersteuners en directeuren.
 
De AOb benadrukt dat de onderhandelingen los staan van de eis voor meer loon. De bond blijft erbij dat “een fatsoenlijke betaling” aan de wieg staat van het aantrekkelijker maken van het lerarenberoep. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids