Normal_koning__willem-alexander

Bijna 2900 mensen hebben vrijdag een koninklijke onderscheiding gekregen ter gelegenheid van de verjaardag van koning Willem-Alexander. Ook binnen de sector onderwijs zijn diverse lintjes uitgereikt. Dit meldt Rijksoverheid. 

Mevrouw drs. A. (Jeanne) Breeman uit Zwolle was docent wiskunde en heeft zich daarnaast jarenlang ook op andere manieren ingezet voor het onderwijs in haar vak, als organisator en van workshops voor de Nationale Wiskunde Dagen en als bestuurslid van de werkgroep Vrouwen en Wiskunde van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren. Daarnaast zet zij zich via organisaties als de Vereniging van Vrouwen met een Hogere Opleiding en het Zwols Vrouwen Platform in voor de vrouwenemancipatie. Decoranda wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer A.J.E.G. (Chiel) Renique uit Lisse heeft gedurende zijn carrière veel betekend voor het (inter)nationale onderwijs. Hij was onder meer docent, vicevoorzitter van het Nederlands Genootschap van Leraren en van de adviescommissie met betrekking tot de tweede fase in het voortgezet onderwijs, en secretaris onderwijs van VNO-NCW. In het bijzonder was hij betrokken bij vele initiatieven voor de verbetering van de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Daarnaast heeft betrokkene zich middels een groot aantal organisaties internationaal onderscheiden op het vlak van onderwijs. Decorandus wordt benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer L.T. Swart uit Haren is sinds 1997 werkzaam als docent lichamelijke opvoeding bij een school voor voortgezet speciaal onderwijs voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis of gehoorverlies. Hij wordt omschreven als een bevlogen docent. Naast zijn hoofdfunctie fungeert hij sinds 1992 als trainer bij de Judovereniging Grootegast te Sebaldeburen. Hij begeleidt de judoka's naar toernooien, organiseert trainingsstages en draagt hij bij aan hun sociale en mentale ontwikkeling. Decorandus wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

De oudste gedecoreerde heer is de 94-jarige gepensioneerde docent wis- en natuurkunde G. (Gerrit) Karssenberg (1924) uit Amersfoort. Hij is sinds 1975 als vrijwilliger actief bij de Gereformeerde Kerk van Amersfoort-Oost. Daarnaast heeft hij tot 2017 nog bijles gegeven in het voortgezet speciaal onderwijs. Decorandus wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De ouders van mevrouw B. (Betty) Radema-Metzelaar uit Haarlem werden tijdens de Tweede Wereldoorlog gedood in het vernietigingskamp Sobibor. Via het Landelijk Steunpunt gastsprekers WOII-heden van het Herinneringscentrum Kamp Westerbork vertelt zij aan leerlingen in het basis-, voortgezet, middelbaar en hoger onderwijs over haar oorlogservaringen. Decoranda wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Door: Nationale Onderwijsgids