Normal_academiegebouw_universiteit_groningen_rug

Vandaag worden op voordracht van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) vier hoogleraren koninklijk onderscheiden en benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Burgemeester Den Oudsten van de gemeente Groningen reikte deze onderscheidingen uit aan prof.dr. E.M. Steg, prof.mr.dr. M.M. Roggenkamp prof.dr.ir. J.M.A. Scherpen in het Stadhuis van Groningen. De vierde gedecoreerde, de heer prof.dr. O.P. Kuipers, kan vanwege een verblijf in het buitenland niet bij deze gelegenheid aanwezig zijn en ontvangt de onderscheiding op een later moment. Dit meldt de RUG.

De gedecoreerden zijn allen internationale pioniers op hun vakgebied en worden alom geroemd vanwege hun excellente persoonlijke verdiensten en grote maatschappelijke uitstraling. De toekenning van deze uitzonderlijke koninklijke onderscheidingen aan drie vrouwelijke topwetenschappers in het bijzonder, past heel goed in het streven naar verankering van diversiteit en inclusiviteit in het RUG-beleid van de komende jaren. 
 

Jacquelien Scherpen 

Scherpen (1966) is hoogleraar Discrete Technologie en Productie Automatisering aan de Faculty of Science and Engineering van de RUG. Ze staat bekend als een zeer begaafde, enthousiaste wetenschapper en docent, een inspiratiebron voor studenten en een sterke onderzoeker. Zo draagt ze in belangrijke mate bij aan de ontwikkeling van nieuwe technologieën in robotica, digitale fabrieken en slimme energienetwerken.
 

Linda Steg

Steg (1965) is hoogleraar Omgevingspsychologie van de Faculteit Gedrags- & Maatschappijwetenschappen en geldt internationaal als een van de meest vooraanstaande, onomstreden experts op haar vakgebied. De afgelopen 25 jaar heeft ze op zeer uitzonderlijke wijze haar expertisegebied, de omgevingspsychologie, ontwikkeld en toegepast op een van de meest urgente maatschappelijke vraagstukken van deze tijd: energietransitie en klimaatverandering.
 

Martha Roggenkamp

Roggenkamp (1955), hoogleraar Energierecht bij de Faculteit Rechtsgeleerdheid, zet zij zich al meer dan dertig jaar in om het onderwijs en onderzoek op het gebied van energierecht te stimuleren. Zij is de eerste hoogleraar Energierecht in Nederland en wereldwijd geldt zij als pionier en boegbeeld op haar vakgebied.
 

Oscar Kuipers

Kuipers (1956) is hoogleraar Moleculaire Genetica bij het Groningen Biomolecular Sciences and Biotechnology Institute (GBB) van de Faculty of Science and Engineering. Hij manifesteert zich als uitmuntende en creatieve wetenschapper en gedreven, inspirerende onderzoeker, docent en begeleider. Hij werkt aan het verbeteren van de voedselveiligheid en het bestrijden van antimicrobiële resistentie (AMR). 
 
Door: Nationale Onderwijsgids