Logo_samenwerking34

Werken in meer dan één team tegelijk is een alledaags fenomeen op de werkvloer van grote bedrijven en overheidsinstanties. Multiple team membership maakt het werk voor ervaren werknemers uitdagender en interessanter. Maar bij jongere werknemers leidt gelijktijdig lidmaatschap van verschillende teams juist tot problemen. Zij ervaren ongezonde stress en zijn daardoor vaker ziek. Dat blijkt uit promotieonderzoek van Joost van de Brake. Dit meldt Rijksuniversiteit Groningen. 

Organisaties zien gelijktijdig lidmaatschap van meerdere teams als een goede manier om de kennis en vaardigheden van medewerkers optimaal te benutten. De werkwijze dwingt werknemers steeds te schakelen tussen verschillende teams, bijvoorbeeld omdat zij als expert bijdragen aan meerdere gelijktijdig lopende projecten. Hoe multiple team membership de individuele prestaties en het psychologisch welbevinden beïnvloedt, is sterk afhankelijk van de ervaring die medewerkers in hun organisatie hebben opgedaan, constateert Van de Brake.
 
Medewerkers met weinig ervaring in de organisatie zijn vaker in verwarring over wat de organisatie precies van hen verwacht. Die zogenoemde rolambiguïteit is sterker wanneer zij in een groter aantal gelijktijdige teams actief zijn. Dat leidt vervolgens tot lagere prestaties en meer ziekteverzuim. Bij medewerkers met veel ervaring in de organisatie ziet het plaatje er heel anders uit. Deze personen hebben geen last van rolambiguïteit, maar voelen zich op een positieve manier uitgedaagd wanneer hun aantal gelijktijdige teamlidmaatschappen relatief groot is. Dat verbetert hun prestaties op het werk.
 
Van de Brake raadt werkgevers aan jonge medewerkers de eerste jaren in bescherming te nemen. Laat hen niet meteen in een hip traineeship of rotatiesysteem aan allerlei verschillende projecten werken, al is dat tegenwoordig gebruikelijk en willen ze dat zelf nog zo graag. "Als je aan verschillende projecten tegelijk moet werken, krijg je te maken met veel verschillende verwachtingen, met meerdere klanten, meerdere projectleiders en veel collega’s. Uit mijn onderzoek blijkt dat mensen met weinig werkervaring, jonge mensen dus, daar veel minder goed mee omgaan dan mensen met een bovengemiddelde werkervaring. Bij jongeren zorgt het voor stress en dat leidt tot ziekteverzuim."
 
Managers doen er goed aan multiple team membership te beperken bij medewerkers die op korte termijn moeten presteren, stelt Van de Brake. Op lange termijn kan een medewerker er echter baat bij hebben als het aantal teams waarin hij werkt geleidelijk toeneemt. Dat biedt namelijk toegang tot nieuwe perspectieven en mogelijkheden. Een medewerker kan daarvan profiteren wanneer hij beter gewend is geraakt aan gelijktijdig werken in meerdere teams.
 
Door: Nationale Onderwijsgids