Normal_klas_leeg_stoelen_stoeltjes_op_tafel_sluiting_dicht_staking

Evenals vakbond CNV is de AVS geen voorstander van een landelijke onderwijsbrede staking op 15 maart. In een verklaring op de website legt de vereniging van schoolleiders uit waarom. Dit meldt de AVS.

Hoewel de AVS de werkdrukproblemen in het onderwijs erkent, vindt de vereniging een nieuwe staking een te zwaar middel. De schoolleiders zijn het met de CNV eens dat het beter is om eerst de cao-onderhandelingen die nu gaande zijn af te wachten. “Zolang de uitkomst daarvan nog ongewis is, is er geen reden om naar het zwaarste middel te grijpen en kan er ook op andere manieren actie gevoerd worden.”
 
Ook de keuze voor 15 maart als stakingsdag, vlak voor de provinciale verkiezingen, vindt de AVS niet zinvol omdat de Provinciale Staten “geen invloed hebben op de gevraagde extra miljarden naar het onderwijs.”
 
De AVS komt daarom met een eigen actie en roept alle schoolleiders op om van 4 tot en met 8 februari geen vervanging voor zieke docenten te zoeken. Hiermee willen ze onder meer laten zien dat het zoeken naar vervangers veel te veel tijd vergt en op termijn vooral nadelige effecten heeft. Enerzijds kunnen de beslissingen die schoolleiders moeten maken de werkdruk van de leerkrachten verhogen en de kwaliteit van het onderwijs onder druk zetten. Aan de andere kant kunnen leerlingen en ouders de dupe zijn wanneer klassen naar huis moeten worden gestuurd. 
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids