Normal_werk__stress__moe__werkdruk

Vanaf 2016 is de instroom van werknemers in de Wet Inkomensvoorziening Arbeidsongeschikten (WIA) flink gestegen met 12 procent. Het UWV heeft onderzoek gedaan naar deze onverwachte stijging.

Het grootste deel van de stijging kan verklaard worden als het verlate gevolg van de economische crisis (via de instroom van mensen die ziek werden in de WW) en als een gevolg van het langer doorwerken van oudere werknemers, schrijft het UWV. Dit laatste is ook duidelijk het geval in het onderwijs. 
 
Er was echter ook een toename van de instroom in de WIA van werknemers met een vast dienstverband en daarvoor kan geen sluitende verklaring worden gegeven. Wel stelt het UWV vast dat stressgerelateerde ziektebeelden een belangrijke component vormen van de stijgende instroomkans, vaak samenhangend met toenemende werkdruk. Maar waarom de instroom juist de laatste jaren toeneemt is onduidelijk, want klachten over de werkdruk in het onderwijs zijn er immers al jaren, aldus het UVW. 
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids