UWV bang voor personeelstekorten door stop STAP-budget

Het UWV maakt zich zorgen over het schrappen van het STAP-budget volgend jaar. De instantie, die de regeling uitvoert, vreest voor bezuinigingen op scholing en langer durende personeelstekorten in sectoren zoals de zorg. Aanstaande maandagochtend kunnen mensen nog wel STAP-budget aanvragen.

Woensdag werd bekend dat het kabinet volgend jaar wil stoppen met de populaire regeling. Daarmee kunnen mensen een opleiding volgen om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. De vorige aanvraagronde was op 17 maart. Toen was het budget van in totaal 34 miljoen euro na ongeveer 2,5 uur vergeven. Dit hele jaar is 170 miljoen euro beschikbaar. Een aanvrager kan maximaal 1000 euro per jaar aan scholing krijgen.

Langdurige krapte op de arbeidsmarkt 

UWV-bestuursvoorzitter Maarten Camps laat weten bezorgd te zijn over het bezuinigen op scholing en het stopzetten van de STAP-regeling. "Zeker nu we weten dat er nog langdurig krapte zal zijn op de arbeidsmarkt. Scholing speelt een belangrijke rol in het verkleinen hiervan en in de ontwikkeling van werkenden ter voorkoming van werkloosheid." Hij stelt dat veel mensen dankzij deze regeling scholing kunnen volgen die hen verder helpt op de arbeidsmarkt.

Zorg en welzijn 

Vooral werknemers uit de sector zorg en welzijn hebben dit en vorig jaar STAP-budget aangevraagd, becijferde het UWV eerder deze week. In maart vroegen 39.500 mensen het scholingsbudget aan, van wie 9100 mensen die werken in de zorg- en welzijnssector. Het was daarmee de grootste groep. De uitkeringsinstantie laat weten in gesprek te gaan met minister Karien van Gennip (Sociale Zaken) over hoe een brede groep mensen ondersteund kan blijven worden met het volgen van scholing.

Strengere regels 

Zeker aan het begin was er veel kritiek op de regeling, omdat er cursussen mee werden gefinancierd die niet erg maatschappelijk van belang leken en sommige aanbieders reisjes koppelden aan de lessen. Dit jaar zijn de regels strenger geworden. Opleiders mogen bijvoorbeeld geen cadeaus of snoepreizen aanbieden om het budget binnen te halen.

Bijscholing mbo'ers 

Ook de MBO Raad roept het kabinet op te blijven investeren in scholing. "Bijscholing is nodig om te zorgen dat mbo’ers kunnen bijblijven in kennis", zegt voorzitter Adnan Tekin. Hij vindt ook dat "omscholing van werk naar werk" gestimuleerd moet blijven worden. De STAP-regeling kan bijvoorbeeld helpen bij de energietransitie omdat vakmensen zich daarmee kunnen laten omscholen.

Door: ANP