Normal_docent_werk_ontslag_leraar_tas

In de periode 2008-2010 zijn er ruim 650 duizend zzp’ers gestart. Na één jaar was 69 procent van deze startende zzp’ers nog altijd actief als zzp’er, na vijf jaar was dit 42 procent. In het onderwijs was duit iets meer, namelijk 43, 8 procent. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over loopbanen van startende zelfstandigen.

Bijna 55 procent van de startende zzp’ers uit de startjaren 2008-2010 was na vijf jaar niet meer actief als zelfstandige. Bijna 3 op de 10 was (weer) werknemer geworden, ruim 10 procent is met pensioen gegaan. 1 procent volgde (weer) onderwijs.
 
Mannen zijn vaker dan vrouwen voor langere tijd zzp’er. De leeftijdsgroep die het vaakst actief blijft als zzp’er is die van de starters tussen de 25 en 55 jaar. 
 
Het aandeel startende zzp’ers die minimaal vijf jaar zzp’er blijven verschilt sterk per bedrijfstak. Startende zzp’ers in de landbouw en in de bouw blijven relatief lang werkzaam als zzp’er. Sectoren waar zzp’ers naar verhouding minder lang actief blijven, zijn het openbaar bestuur en de gezondheidszorg. Het percentage in het onderwijs is vergelijkbaar met het gemiddelde van 42 procent: 43, 8 procent was na 5 jaar nog actief als zzp’er.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids