Logo_stichting-school-en-veiligheid-logo

Stichting School & Veiligheid heeft een film ontwikkeld die schoolleiders en -besturen informeert over wat de Wet veiligheid op school inhoudt. Een korte animatiefilm laat zien wat scholen kunnen doen om leerlingen een sociaal veilig schoolklimaat te bieden. Vervolgens vertellen vier schoolleiders zelf op enthousiaste wijze hoe zij in hun school aandacht schenken aan sociale veiligheid. Dit meldt Stichting School & Veiligheid.

De Wet veiligheid op school bestaat sinds augustus 2015. Deze wet verplicht scholen in het primair en voortgezet onderwijs beleid te voeren gericht op het aanpakken en voorkomen van pesten. School & Veiligheid ondersteunt scholen daarbij door het geven van actuele informatie en deskundig advies via de website www.schoolenveiligheid.nl, trainingen, conferenties en de helpdesk die bereikbaar is op telefoonnummer: 030 – 285 66 16. 
 

Ondersteuning bij vragen over sociale veiligheid 

 
Tot vorig jaar waren er ook vier ambassadeurs sociale veiligheid die namens School & Veiligheid veel scholen in het primair en voortgezet onderwijs hebben geholpen met hun vragen rondom het implementeren en borgen van sociaal veiligheidsbeleid. Deze service is nu beëindigd; de overige ondersteuning vanuit Stichting School & Veiligheid blijft bestaan.  
 

Animatie en vier korte films 

 
Nu School & Veiligheid niet meer in persoon langsgaat bij scholen, is deze film ontwikkeld. In een animatie van twee minuten wordt de Wet veiligheid op school eenvoudig uitgelegd. Met die kennis in het achterhoofd vertellen vier schoolleiders hoe zij het sociaal veiligheidsbeleid hebben vormgegeven. School & Veiligheid is langs geweest bij deze vier scholen: de christelijke basisschool Instituut Coolsma (Driebergen), het Udens College, de openbare basisschool Het Pathmos in Enschede en Kranenburg Praktijkonderwijs in Utrecht.
 
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids