Normal_handtekening__petitie

Vorige week werd bekend dat twee directieleden van mbo-school De Rooi Pannen in Eindhoven gesjoemeld hebben met de leerlingenaantallen van de opleiding Horeca. Ze sjoemelden met de cijfers om in aanmerking te komen voor subsidie. Met een van beide directeuren blijkt de samenwerking al langer problematisch. Hij weigert een lagere functie bij de school te accepteren en is naar de rechter gestapt om zijn baan terug te krijgen. Dit meldt Omroep Brabant.

Mbo-instellingen moeten twee keer per jaar handtekeningen van alle leerlingen verzamelen om zo aan te tonen hoeveel studenten de opleiding telt. Mbo-scholen kunnen subsidie krijgen op basis van het leerlingenaantal, zo’n vijf- tot zesduizend euro per student.

De twee directieleden verzamelden de handtekeningen op een te vroeg peilmoment waardoor de cijfers niet overeenkwamen met de praktijk. Zo konden zij subsidie ontvangen voor zo’n honderd leerlingen die zich al hadden uitgeschreven. De directeuren verklaarden dit gedaan te hebben om praktische problemen te vermijden als leerlingen een stage hadden gepland naar het buitenland. Het bestuur vind de actie van de directeuren “onhandig”, “ook al hebben ze uit goeder trouw gehandeld”.

Met één directeur is een vertrekregeling overeengekomen. De andere betrokkene, een adjunct-directeur, was al voordat het gesjoemel met de handtekeningen bekend werd een lagere functie aangeboden. De samenwerking met hem verliep al langere tijd niet goed. Het bestuur stelde voor dat de man weer gewoon docent zou worden, maar dat accepteert hij niet. Gisteren diende het kort geding waarin de voormalige adjunct-directeur zijn baan terugeiste. De rechter doet over twee weken uitspraak.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids