Normal_vrouw_docent_leraar_professor_wetenschapper_onderzoek_economie

Het aandeel van vrouwen in bestuursfuncties blijft laag. Het wettelijk streefcijfer hiervoor is 30 procent. Voor vrouwelijke hoogleraren is dit 20 procent.  Om het aantal vrouwen in topfuncties te verhogen komen er verschillende extra acties om in 2019 te kunnen voldoen aan de normen. De afspraken werden gisteravond gemaakt door minister Ingrid van Engelshoven (Emancipatie) en Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW met een groep topmensen uit het bedrijfsleven, vertegenwoordigers van Topvrouwen.nl en (institutionele) beleggers. Dit meldt Rijksoverheid.

Afgesproken werd om aanstaande topbenoemingen door het bedrijfsleven -bijvoorbeeld vanwege de afloop van de termijnen van bestuurders- beter in kaart te brengen. Grote bedrijven zullen dan actief op bestuursniveau benaderd worden door ambassadeurs om ze te wijzen op de speciaal opgezette database met inmiddels zo’n 1.500 potentiële topvrouwen. Daarnaast zal het verzoek worden gedaan om dit jaar bij de monitoring van de naleving van de corporate governance code het belang van diversiteit in de ‘bestuurskamers’ tot één van de speerpunten te maken. 
 
Tot slot kunnen bedrijven door eigen prestatiedoelen voor diversiteit in de top op te stellen duidelijk sneller resultaat boeken en de bestaande ‘monocultuur’ doorbreken. Belangrijk is daarbij ook de erkenning dat je mannen en vrouwen voor topfuncties anders moet benaderen. De norm is helaas toch nog te vaak ‘het mannelijk leiderschapsmodel’. Transparantie over de aanpak is daarbij van belang, zodat ook (institutionele) beleggers en andere stakeholders bedrijven actiever kunnen uitdagen op diversiteit en het belang daarvan in de bestuurskamer.
 
In het onderwijs wordt een streefcijfer van 20 procent gehanteerd. Voormalig minister Bussemaker van Onderwijs stelde 5 miljoen euro beschikbaar om honderd extra vrouwelijke hoogleraren aan te stellen. Met deze investering wilde Bussemaker alle universiteiten aansporen om werk te maken van het vergroten van het aantal vrouwelijke hoogleraren, bovenop de tweehonderd extra uit de streefcijfers van de VSNU voor 2020. Voor de honderd extra hoogleraarposities voor vrouwen spraken de universiteiten een verdeelsleutel af. De Erasmus Universiteit en Wageningen Universiteit zijn er als enige twee universiteiten niet in geslaagd om het afgesproken aantal vrouwen te benoemen tot hoogleraar.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids