Normal_leerling_docent_leerkracht

De plannen om 125 jonge Maastrichtse leraren per 1 augustus over te plaatsen naar middelbare scholen buiten Maastricht zijn niet overal in goede aarde gevallen. Ouders van leerlingen van het Porta Mosana College willen dat onderwijskoepel LVO de reorganisatie van het middelbaar onderwijs in Maastricht uitstelt. Dit meldt De Limburger.

De ouders, verenigd in het WijZijnPorta-platform en de actiegroep Bezorgde Ouders Porta hadden maandag een gesprek met het college van bestuur van LVO. Ze zijn van mening dat Porta onevenredig hard wordt getroffen door de personeelsreductie en willen samen tot een andere en minder ingrijpende oplossing komen.
 
Een paar weken geleden bleek dat er in één keer 125 leerkrachten zouden worden overgeplaatst van de zes middelbare scholen in Maastricht naar scholen buiten Maastricht. Reden hiervoor is dat het leerlingenaantal in de regio al jaren terugloopt door krimp. Ook kiezen steeds meer Maastrichtse scholieren voor scholen buiten Maastricht. Het aantal leraren had ieder jaar mee moeten bewegen met de leerlingenaantallen, maar dat is de laatste jaren onvoldoende gebeurd. Daarom worden nu 125 leerkrachten in één keer overgeplaatst. Zij horen voor 14 mei waar zij na de zomer gaan werken.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids