Normal_onderwijsraad_logo

Het lerarentekort in het primair onderwijs is nijpend, maar breidt zich ook steeds verder uit naar voortgezet onderwijs en mbo. De Onderwijsraad is daarom gevraagd advies uit te brengen over hoe de structuur in opleiding en werk het lerarentekort kan terugdringen. Tot 1 mei kunnen geïnteresseerden hierover meedenken en een bijdrage insturen. Dit meldt de Onderwijsraad.

De Onderwijsraad buigt zich over de vraag: Hoe kunnen opleidingsstructuur en arbeidsstructuur bijdragen aan de gewenste kwantiteit en kwaliteit van leraren? Hierbij ziet de Onderwijsraad een aantal knelpunten, zoals de status en imago van leraren, de loopbaanmogelijkheden en de werkdruk. Ook lijkt het systeem van bekwaamheidseisen, niveau-indelingen, bevoegdheden, functiestructuren en beloningsstructuren zowel complex als ontoereikend.
 
Het advies betreft leraren in de volgende sectoren: primair onderwijs, voortgezet onderwijs (inclusief speciaal onderwijs) en middelbaar beroepsonderwijs. Ten behoeve van het verruimen van intersectorale loopbaanperspectieven worden ook de vroeg- en voorschoolse educatie en het hoger onderwijs in het advies betrokken.
 
Een bijdrage hieraan kan gemaild worden naar onderwijsprofessionals@onderwijsraad.nl tot 1 mei aanstaande.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids