Normal_geld__biljet__bankbiljet

De inzet voor nieuwe cao-onderhandelingen in het hbo is gisteren door de Algemene Onderwijsbond (AOb) uitgewisseld met de Vereniging Hogescholen. Salaris, werkdruk en flexwerken zijn de belangrijkste punten die volgens de bond aangepakt moeten worden. Dat meldt de AOb.

Het doel van de daadwerkelijke onderhandelingen, die pas begin 2018 starten, is het afsluiten van een eenjarig cao. Volgens Roelf van der Ploeg van de AOb moet er met name qua salaris veel veranderen om de sector hbo aantrekkelijk te houden voor werknemers. Volgens hem moet het salaris recht doen aan het personeel en aan de achterstand die er jaren is geweest.

Het terugdringen van flexwerk in het hbo is een tweede belangrijke punt dat op de agenda staat. Met de huidige cao is het flexwerk niet gedaald, stelt Van der Ploeg. De werkdruk is voor docenten in vaste dienst juist gestegen, omdat zij steeds weer opnieuw tijdelijke collega’s moeten inwerken. Ook studenten zouden  liever vaste docenten zien.

De AOb wil dat uitzendkrachten niet minder gaan verdienen dan werknemers in vaste dienst. Bovendien is er de wens om deze medewerkers onder de pensioenregeling van het ABP te laten vallen. Flexwerk wordt op deze manier duurder gemaakt en dat is precies wat de bond voor ogen heeft. De verschillen tussen vast en flex wat betreft dezelfde werkzaamheden moeten volgens de AOb gelijk worden getrokken. 

Het verlagen van de werkdruk staat als derde punt hoog aangeschreven wat betreft de aanpassingen. Een wens van de Onderwijsbond is om in de nieuwe cao vast te laten leggen dat startende docenten in hun eerste jaar maar maximaal 660 minuten per week voor de klas staan. In de jaren erna moet dat aantal dan langzaam oplopen. Van der Ploeg meldt verder dat ook de aansluiting van lessen in het rooster verbeterd moet worden, zodat er kan worden voorkomen dat docenten zowel ‘s ochtends als ‘s avonds moeten lesgeven.

Volgens Van der Ploeg zullen de onderhandelingen met de Vereniging Hogescholen nog best wat tijd in beslag nemen voor er overeenstemming is bereikt. De vereniging heeft namelijk een tweejarige cao voor ogen, waarbij er geen loonparagraaf is opgenomen.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids