Normal_basischool_lerares_kinderen_les_klas

Mensen die werkzaam zijn in het primair onderwijs zijn behalve bevlogen ook gedreven om zichzelf verder te ontwikkelen. Een opleiding of training wordt door het merendeel bestempeld als nuttige investering. De professionalisering van leraren wordt daarnaast effectiever naarmate de leercultuur op een school sterker is, zo blijkt uit het Personeels- en Mobiliteitsonderzoek 2016. Dat meldt Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs. 

Bijna alle leerkrachten, 93 procent, willen zichzelf blijven verbeteren, zo wordt duidelijk uit het Personeels- en Mobiliteitsonderzoek. 88 procent zegt altijd nieuwe manieren te zoeken – bijvoorbeeld een opleiding of training – om tot betere resultaten te komen. 68 procent van de leerkrachten volgde een opleiding in 2015.

Iets meer dan een kwart van de leraren die zijn ondervraagd voor het onderzoek zegt dat ze geen opleiding hebben gevolgd en dit ook niet willen. Degenen die wel een opleiding volgden zijn voor het grootste deel (83 procent) tevreden over die keuze. Opleidingen die worden gekozen gaan vaak over de inhoud van hun vak.

Wie een opleiding of training volgt, ontwikkelt zich dus. Voor de verdere professionele ontwikkeling van leraren is dit een goed teken. Daarin speelt ook de cultuur op school een grote rol, omdat deelnemers aan scholingsactiviteiten het vaakst van scholen komen met een sterke leercultuur. De scholingsactiviteiten op deze scholen zijn vaker gericht op de individuele leer- en verbeterpunten van leraren. Bij leraren van deze scholen wordt een opleiding bovendien vaker als nuttig beoordeeld.

Alle cijfers over de (regionale) onderwijsarbeidsmarkt in het primair onderwijs zijn terug te vinden In de Onderwijsatlas primair onderwijs 2017. Hierin staan landkaarten, grafieken en cijfers, waarmee een samenhangend beeld wordt gevormd van de huidige en toekomstige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. De Onderwijsatlas is een initiatief van het Arbeidsmarktplatform PO.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids