Normal_leraar_vo_duits_vinger_leerling

Een basisschool die onlangs om het ontbinden van de arbeidsovereenkomst van een onbevoegde leraar vroeg, ving bot bij de kantonrechter. Een leerkracht Duits uit het voorgezet onderwijs die op de basisschool Duitse lessen gaf, werd daar steeds vaker als groepsleerkracht ingezet. Daarvoor blijkt zij echter niet geschikt te zijn. De kantonrechter was het op dit punt met de school eens, maar vond dat de school zelf had moeten zorgen voor het op de hoogte stellen van bijscholing. Dat meldt Verus.

Op de betreffende basisschool wordt de leerlingen in plaats van Engels Duits geleerd. De hiervoor aangestelde docent heeft bevoegdheid voor haar vak in het voortgezet onderwijs. De leerkrachten op de basisschool hebben in de afgelopen jaren ook een bevoegdheid Duits gehaald, waardoor de docente Duits uit het voorgezet onderwijs soms ook als groepsleerkracht wordt ingezet.

Toen de school moest reorganiseren werd de lerares medegedeeld dat haar functie beëindigd moest worden. Het bestuur van de school zegt dat zij niet naar een andere school kon worden herplaatst vanwege het ontbreken van een pabo-diploma. Het volgen van een zij-instroomtraject zag de docente niet zitten. De school oordeelde daarom dat de docente niet langer geschikt is als groepsleerkracht in het basisonderwijs.

Sinds juli 2015 is het, door de invoering van de WWZ, voor werkgevers noodzakelijker geworden om werknemers te laten bijscholen. Langdurige opleidingen hoeft een school niet per se aan te bieden. In de WWZ staat echter wel dat er voor onbevoegde leraren zo snel mogelijk een plan moet worden gemaakt voor bijscholing. Als de school de docente eerder op de hoogte had gesteld van de bijscholingseisen, had zij ook eerder kunnen starten met een zij-instroomtraject om haar bevoegdheid te halen. Volgens de kantonrechter heeft de school “onvoldoende zorg gehad voor de scholing van de leraar”, waardoor het ontbindingsverzoek is afgewezen.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids