Normal_kinderen_internet_ict_computers_digitaal_kleuters

De leraar speelt een belangrijke rol als het gaat om een goede inzet van ict in het onderwijs. Toch zijn er grote verschillen tussen de vaardigheden van leraren op dit gebied, niet alleen tussen scholen maar vooral ook binnen onderwijsteams. De Handreiking ict-bekwaamheid van Kennisnet helpt bestuurders hierin een goed beleid te ontwikkelen. Dit meldt Kennisnet.

De handreiking benoemt 4 gebieden waarop de leraar ict-bekwaam kan zijn, namelijk digitale geletterdheid, leersituatie, organisatie en professionalisering. Deze gebieden hebben veel met elkaar te maken en overlappen soms. Niet elke leraar hoeft op precies dezelfde manier ict-bekwaam te zijn. Iedere onderwijssituatie is anders en vraagt om een eigen aanpak en deskundigheid.
 
Digitale geletterdheid: alleen leraren met voldoende vaardigheden op het gebied van digitale geletterdheid kunnen leerlingen echt verder helpen bij het leren van digitale vaardigheden. Er zijn grote verschillen in de digitale vaardigheden van leerlingen van verschillende maatschappelijke achtergronden. Leraren kunnen een belangrijke rol spelen in het kleiner maken van die verschillen.
 
Leersituatie: ict kan leerlingen helpen om beter te leren. Adaptieve digitale oefenprogramma's voor rekenen zijn daar een voorbeeld van. Maar niet elke ict-toepassing is voor iedere leersituatie effectief. Daarom is het belangrijk dat leraren weten wat wel en niet werkt met ict in verschillende leersituaties. En dat ze bewust kiezen om een bepaalde ict-toepassing wel of niet in te zetten.
 
Organisatie: leraren hebben een belangrijke rol in de bedrijfsvoering en communicatie van de school. Ze organiseren en verantwoorden hun activiteiten met behulp van digitale middelen. Het is daarom belangrijk dat leraren veilig en verantwoord kunnen werken met de verschillende registratie- en communicatiesystemen van de school en dat zij rekening houden met de privacywetgeving.
 
Professionalisering: het is belangrijk dat leraren weten welke inzet van ict het beste past in een bepaalde situatie. Daarom is het goed als zij blijven leren op dit gebied en hun kennis over onderwijs en ict bijhouden. Op individueel niveau, maar ook op teamniveau en in grotere netwerken, zoals professionele leergemeenschappen.
 
De vier ict-bekwaamheidsgebieden zijn bouwstenen voor het beleid van bestuurders. Niet alleen de aparte bouwstenen, maar juist ook de verbindingen tussen de gebieden zijn hierin belangrijk.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids