Normal_docent__leerkracht__leraar__schoolbord

Per 1 augustus 2017 is de regeling Tegemoetkoming studiekosten onderwijsmasters verruimd. De tegemoetkoming is nu aan te vragen voor het volgen van een universitaire lerarenopleiding in een tekortvak in voltijd én deeltijd. Naast bachelor- en masterstudenten kunnen ook young professionals die minder dan 5 jaar geleden zijn afgestudeerd of gepromoveerd de tegemoetkoming ontvangen. Dit meldt Voion, het Arbeidsmarkt & Opleidingsfonds voortgezet onderwijs.

In het voortgezet onderwijs is er een tekort aan eerstegraads leraren in de talen en exacte vakken. Om extra eerstegraads leraren op te leiden voor de tekortvakken Nederlands, Frans, Duits, Engels, klassieke talen, wiskunde, natuurkunde, scheikunde en informatica, biedt het ministerie van onderwijs via de regeling Tegemoetkoming studiekosten onderwijsmasters een extra stimulans voor het halen van een onderwijsmaster. Studenten die in 2017 starten met een universitaire lerarenopleiding of educatieve master in een tekortvak kunnen de tegemoetkoming aanvragen tot en met 31 oktober 2017. Start je in 2018? Dan kun je de tegemoetkoming aanvragen van 1 januari tot en met 31 oktober 2018.

Inmiddels hebben al 747 studenten de studiebeurs van 3000 of 5000 euro aangevraagd. Op de website Mastersvoorhetvo.nl vertellen enkele studenten en jonge docenten hoe zij de opleiding en het docentschap ervaren. Laat je inspireren en informeren! Wil je weten of jij voor de tegemoetkoming in aanmerking komt? Ga dan naar www.mastersvoorhetvo.nl voor de voorwaarden en aanvraagprocedure van de regeling Tegemoetkoming studiekosten onderwijsmasters. Deze site geeft daarnaast informatie over de lerarenopleidingen en de werkomgeving in het voortgezet onderwijs. 

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids