Normal_geld_eurocenten

Leraren en schoolleiders zijn meer positief over de functiemix. De functiemix heeft als doel meer leraren te laten doorstromen naar een hogere salarisschaal. Het leraarschap wordt hiermee aantrekkelijker en de loopbaanmogelijkheden zijn verbeterd. Toch is een groot deel van de leraren ontevreden over de carrièrekansen. Dit meldt de Algemene Onderwijsbond (AOb).

Dit blijkt uit het onderzoek‘Carrièreperspectieven van leraren in het kader van de functiemix’ van kenniscentrum CAOP en het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). Zij bevroegen 1200 leraren en 1000 schoolleiders over de functiemix. 33 procent van de basisschoolleraren en 25 procent van de leraren in het voortgezet onderwijs vindt dat de loopbaanmogelijkheden door de functiemix worden verbeterd. Ook schoolleiders denken dat het leraarschap aantrekkelijker is geworden en de functiemix meer mogelijkheden biedt om goede leraren te behouden. 
 
Volgens AOb-rayonbestuurder Clazien Rodenburg had begin dit jaar 90 procent van de scholen de doelstellingen gehaald. Het streven was dat 40 procent van de leraren in de middelste schaal (LB) zou vallen. Het primair onderwijs blijft met 26 procent daarbij nog achter. In het voortgezet onderwijs gelden maatwerkafspraken per schoolbestuur, waarbij gemiddeld 42 procent van de docenten in schaal LB valt.
 
Twee derde van de leerkrachten is echter ontevreden over de carrièrekansen in het onderwijs. Bijna 25 procent van de basisschoolleraren en bijna een derde van de leraren in het voortgezet onderwijs is heeft geen promotie gekregen terwijl hij of zij dit naar eigen zeggen wel verdiende. De leerkrachten vinden dat promotiecriteria onduidelijk en willekeurig worden toegepast.
 
In het basisonderwijs bestaan in principe drie salarisschalen: LA, LB en LC. Reguliere leerkrachten starten in schaal LA. Leerkrachten in het reguliere basisonderwijs kunnen doorstromen naar schaal LB wanneer zij zich specialiseren, bijvoorbeeld als taal- of rekencoördinator, begeleider van hoogbegaafde leerlingen of mentor. De school bepaalt welke opleidingen in aanmerking komen voor een LB-schaal. 
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids