Normal_ernst-hirsch-ballin-jus-bzk208

Ernst Hirsch Ballin is per vandaag benoemd tot voorzitter van de Stichting Praemium Erasmianum. Onder zijn voorzitterschap zal de stichting haar missie voortzetten om via het jaarlijks toekennen van de Erasmusprijs, de positie van de geesteswetenschappen, de sociale wetenschappen en de kunsten te versterken. Hij volgt Martijn Sanders op, die zich tien jaar lang op bevlogen wijze heeft ingezet voor de Erasmusprijs. Dit meldt Stichting Praemium Erasmiamum.

Ernst Hirsch Ballin was minister van Justitie van 1989 tot 1994 en van 2006 tot 2010. Hij is universiteitshoogleraar aan Tilburg University en president van het Asser Instituut voor Internationaal en Europees recht als hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. In zijn huidige werk richt hij zich vooral op het Nederlands en Europees constitutioneel recht en op vraagstukken rond de rechten van de mens. In 2016 kwam zijn boek 'Tegen de stroom' uit, een bundel essays over mensen en ideeën die hoop geven in benarde tijden. Een rode draad in zijn wetenschappelijke en maatschappelijke functies vormt het belang van de rechtsstaat voor het samenleven in vrede en vrijheid.

Shanti van Dam, directeur van de Stichting Praemium Erasmianum: "De ideeën van Ernst Hirsch Ballin over sociale gerechtigheid en menselijke waardigheid sluiten aan bij de humanistische waarden van tolerantie en kritisch denken, die de Erasmusprijs zo koestert. Met zijn voorliefde voor de wetenschap en zijn warme belangstelling voor de kunsten, verheugt de stichting zich op zijn inbreng voor de Erasmusprijs."

De Stichting Praemium Erasmianum is een culturele instelling die actief is op het gebied van de geesteswetenschappen, de sociale wetenschappen en de kunsten. De Stichting kent jaarlijks de Erasmusprijs toe en organiseert culturele en wetenschappelijke activiteiten rond de prijsuitreiking. De Stichting laat zich daarbij leiden door de culturele tradities van Europa en het gedachtegoed van Erasmus. Zij legt de nadruk op humanistische waarden zoals tolerantie, culturele veelvormigheid en ondogmatisch, kritisch denken. Deze waarden komen tot uitdrukking in de keuze van de laureaten en de invulling van de activiteiten.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids