Normal_onderwijs_schoolbord_

In opdracht van de cao-tafel voortgezet onderwijs heeft Voion onderzoek laten uitvoeren naar de loopbaanmogelijkheden en – wensen van conciërges, ict-medewerkers, secretaresses en (technisch) onderwijsassistenten in het voortgezet onderwijs. De resultaten moeten helpen om de positie en het loopbaanbeleid voor ondersteunend personeel in het voortgezet onderwijs te versterken. Het rapport gaat in op vragen als: Welke loopbaanmogelijkheden zijn er voor ondersteuners, welke loopbaanstappen hebben ze doorlopen, welke taken voeren ze uit en hoe ontwikkelt deze functie zich, nu en in de toekomst? Dit meldt Arbeidsmarkt & Opleidingsfonds Voion. 

De loopbaanmogelijkheden voor onderwijsondersteunend personeel zijn beperkt, tenzij er gewerkt wordt aan het functiegebouw. Uit het onderzoek blijkt echter dat er daarnaast binnen de schoolorganisatie nog veel mogelijkheden zijn om de waardering, het werkplezier en de loopbaanmogelijkheden te vergroten. 

Uit het onderzoek blijkt dat zeven op de tien ondersteuners tevreden is over het takenpakket. Ontevredenheid over het takenpakket komt voornamelijk door een beperkte waardering, vooral in salaris, en doordat men te veel taken heeft die niet tot de eigen functie behoren en daarmee tot een hogere taakbelasting leiden. Ondersteuners blijken voornamelijk behoefte te hebben aan (door)groeimogelijkheden. Ook meer diversiteit en verantwoordelijkheden staan hoog op het wensenlijstje. Secretarieel en ict-medewerkers hebben meer behoefte aan een toename van verantwoordelijkheden dan de andere functies. De gewenste groeimogelijkheden bestaan echter niet altijd.

Om hun loopbaanbeleid beter vorm te kunnen geven, vragen ondersteuners om een opleiding of scholing. Meer tijd en waardering, een actieve of stimulerende leidinggevende en financiële
ondersteuning spelen volgens ondersteuners ook een belangrijke rol bij het beter vorm kunnen geven van het loopbaanbeleid. Het onderzoek noemt een aantal oplossingsrichtingen voor het vormgeven van het loopbaanbeleid van ondersteuners, zoals verbreding van het functiebouwwerk, horizontale loopbaanontwikkeling, loopbaanbeleid als teken van waardering en transparantie over de mogelijkheden.

Download het volledige onderzoeksrapport 'Loopbanen van ondersteunend personeel' of de publieksversie 'Loopbaanbehoefte en mogelijkheden van ondersteunend personeel in het vo' voor meer informatie.

© Nationale Onderwijsgids