Normal_kinderen_internet

Het nationaal expertisecentrum Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) voert in samenwerking met Kennisnet voor de zevende keer de Leermiddelenmonitor 2015/2016 uit. Deze monitor onderzoekt de omgang met (digitale) leermiddelen in het Nederlandse onderwijs. De monitor is inmiddels van start. Dat meldt SLO.

De resultaten van de monitor bieden leraren, scholen, beleidsmakers en leermiddelenontwikkelaars de mogelijkheid bewust(er) hun koers te bepalen waar het gaat om de inzet van leermiddelen. De vragenlijst is bedoeld voor directeuren en leraren uit het primair, voortgezet en speciaal onderwijs. Het invullen van de vragenlijst duurt maximaal 20 minuten. Wanneer deelnemers de vragenlijst volledig invullen, ontvangen zij een samenvatting van de resultaten. De vragenlijst is hier te vinden.

© Nationale Onderwijsgids