Normal_wiskunde_formule_schoolbord_leerling

Tien wiskundedocenten van negen verschillende middelbare scholen wilden proberen om de rekentoets verplicht te maken. Hiervoor probeerden de docenten om de PvdA te misleiden. Zo zeiden de docenten in 2014 in een brandbrief aan Kamerlid Jadnanansing dat de toetsen op hun scholen veel beter werden gemaakt dan in de rest van het land, omdat het rekenonderwijs er goed werd gegeven. Dat meldt de Telegraaf.

In eerste instantie liet Jadnanansing zich bedotten door de lobby. Pas in oktober, toen bleek hoe slecht de toets gemaakt was op met name het havo en vmbo, trok de PvdA haar steun voor de rekentoets in. Daardoor is er voorlopig geen politiek draagvlak voor de toets. Uit onderzoek van de Telegraaf blijkt dat de resultaten van de negen middelbare scholen helemaal niet veel beter waren dan de rest van het land. In sommige gevallen zouden de scholen zelfs onder het landelijke gemiddelde hebben gescoord.

De rekentoets zou meetellen voor het diploma. Wanneer een leerling een onvoldoende haalt op de toets, mag de leerling geen eindexamen doen. Als de rekentoets vorig jaar al van meetelde voor het diploma zouden vele duizenden extra leerlingen gezakt zijn. 

© Nationale Onderwijsgids