Normal_docent_werk_ontslag_leraar_lerares_werken_tas

Voor het aanvragen van een Lerarenbeurs zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd. Zo komen alleen nog docenten die staan ingeschreven in het Lerarenregister in aanmerking komen voor de beurs. Tot 30 juni 2015 hebben leraren nog de mogelijkheid om hun aanvraag in te dienen voor de subsidieregeling. Dit meldt de PO Raad.

Op andere punten is de regeling verruimd. Om meer leraren in staat te stellen een masteropleiding te volgen, krijgen docenten daarvoor meer studietijd. Het aantal verlofuren is uitgebreid van maximaal vier naar maximaal 8 uur per week in het basisonderwijs en hbo en naar maximaal 6 uur per week in het voortgezet onderwijs en mbo. Ook kunnen docenten die eerder al een beurs ontvingen voor een bacheloropleiding, opnieuw een aanvraag indienen voor het volgen van een masterstudie. Daarnaast is de beurs beschikbaar gemaakt voor intern begeleiders, zorgcoördinatoren en remedial teachers.

De Lerarenbeurs stelt docenten in staat een bachelor- of masteropleiding te volgen naast hun baan als leerkracht. Hiermee wil de overheid bereiken dat meer leraren zich specialiseren en hun deskundigheid en professionaliteit verbetert. De Lerarenbeurs bestaat uit een vergoeding voor het collegegeld en studiekosten en een vergoeding voor de werkgever om studieverlof toe te kennen aan de docent en een vervanger aan te stellen.

De Lerarenbeurs is ook beschikbaar voor docenten die deelnemen aan het project VierSlagLeren. Binnen dat project volgen een startende en ervaren leraar gezamenlijk een masteropleiding. Er bestaat een aparte subsidieregeling voor vakleerkrachten bewegingsonderwijs. De aanvraagtermijn voor deze subsidie start 1 juli 2015.

© Nationale Onderwijsgids