Normal_normal_mobiele_telefoon

Scholen moeten opener zijn over seksuele intimidatie via sociale media, zeker als de dader een docent is. Dit vindt bestuursvoorzitter Peter Reenalda van de Scholen Combinatie Zoetermeer (SCZ). Scholen stoppen het nu nog veelal in de doofpot uit angst voor imagoproblemen. Dit meldt Omroep West.

Het is natuurlijk niet toegestaan dat docenten seksueel getinte appjes of Facebook-berichten naar leerlingen sturen. De meeste scholen hebben protocollen als het wel voorkomt, maar openheid over wat er in zo'n geval binnen de school speelt is hier niet in te vinden.

Hoe vaak het precies voorkomt dat docenten ongepast gedrag vertonen naar leerlingen toe via sociale media is moeilijk te achterhalen. Het Haagse advocatenkantoor Brussee-Lindeboom, gespecialiseerd in onderwijsgeschillen, zegt elk jaar zo'n tien zaken te behandelen. De Algemene Onderwijsvakbond (AOb) zegt dat er jaarlijks enkele tientallen docenten ontslagen worden voor grensoverschrijdend gedrag via sociale media. Maar onder dat getal valt niet alleen seksuele intimidatie. “Wat je veel ziet is dat scholen vaak niet weten wat ze moeten doen bij dit soort incidenten en het dan te lang laten duren”, aldus de AOb. 

Uit het laatst beschikbare jaarverslag van de Onderwijsinspectie, uit het schooljaar 2012-2013, blijkt wel dat het aantal meldingen van seksuele intimidatie dat jaar is toegenomen van 100 naar 130. De inspectie vindt dit een opvallende stijging en geeft aan dat deze intimidatie steeds vaker via sociale media plaatsvindt

Volgens bestuursvoorzitter Peter Reenalda is de oplossing voor het probleem een landelijk registratiesysteem. Op dit moment is er wel zo'n systeem, maar is dat volgens Reenalda nog onvoldoende toereikend. Het is wettelijk niet verplicht om incidenten in zo'n systeem te melden, maar de bestuursvoorzitter hoopt wel dat het systeem in de toekomst wordt verbeterd.