Normal_leerlingen_middelbare_school__screenshot_

(Novum) - Studentenorganisaties zijn er niet blij mee dat de onzekerheid over het al dan niet invoeren van een leenstelsel voortduurt. Nu de onderhandelingen tussen het kabinet en D66 en GroenLinks is geklapt moet minister van onderwijs Jet Bussemaker (PvdA) het vrijdag ingediende voorstel voor een leenstelsel intrekken, vinden de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO).

Studenten hebben volgens voorzitter van het ISO Ruud Nauts al heel wat voor hun kiezen gehad. "Eerst de wispelturigheid van de langstudeerboete en de voortdurende onzekerheid over het voortbestaan van de ov-kaart, waar nu óók het leenstelsel definitief bij aan het rijtje toegevoegd kan worden", schrijft hij in een verklaring. De enige juiste stap die de minister kan zetten is volgens Nauts het intrekken van het voorstel. Dat zou dan snel moeten gebeuren, zodat studenten weten waar ze aankomend schooljaar aan toe zijn.

Het kabinet heeft geen meerderheid in de Eerste Kamer en onderhandelde maandagavond met D66 en GroenLinks over het onderwijs en de zogenoemde kindregelingen. Volgens D66-leider Alexander Pechtold zat er 'te veel licht' tussen wat zijn partij en het kabinet met het onderwijs voor ogen hebben. GroenLinks-Leider Bram van Ojik vond dat er te weinig toezeggingen waren op het gebied van duurzaamheid.

"We zijn blij dat D66 en GroenLinks de toegankelijkheid van het onderwijs niet zomaar als wisselgeld inzetten", schrijft voorzitter Jorien Janssen van de LSVb. Studenten zitten volgens haar al tijden in onzekerheid over het wel of niet krijgen van studiefinanciering. "Dat moet een keer afgelopen zijn. Wat ons betreft gaat het leenstelsel nu definitief van tafel en staan studenten niet langer in de wacht."

Voorzitter Nauts van het ISO vindt dat Bussemaker opnieuw in gesprek moet gaan met de oppositie. "Het uitgangspunt van dit gesprek moet zijn dat de toegankelijkheid -inclusief de ovkaart- en kwaliteit voor álle studenten gewaarborgd is."