Bij één op de tien ouders stapelen de problemen zich op

Ruim een op de tien ouders heeft te maken met een stapeling van zorgen of problemen op ten minste drie levensdomeinen. Ze hebben bijvoorbeeld niet alleen zorgen over de opvoeding of ontwikkeling van hun kinderen, maar ook geldzorgen en een gebrek aan sociale contacten. Dat blijkt uit de publicatie 'Meer zicht op ouders' van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Dat meldt het NJi.

Dat de stapeling van zorgen of problemen veel voorkomt bij ouders, onderstreept volgens het SCP het belang van domeinoverstijgend werken. Een betere samenwerking tussen hulpverleners geeft meer inzicht in waarom een gezin in een bepaalde situatie terecht is gekomen, wat de onderliggende problemen zijn en welk soort ondersteuning het best aansluit.

Tekort aan economische en persoonlijke hulpbronnen 

Ongeveer een op de twintig ouders heeft naast een stapeling van zorgen of problemen ook een tekort aan economische en persoonlijke hulpbronnen, zoals een laag inkomen of weinig ondersteuning uit hun omgeving. Toch gaat beleid er volgens het SCP nog te vaak vanuit dat ouders over voldoende hulpbronnen beschikken. Het is daarom belangrijk om te bekijken bij welke gezinnen de inzet van hulpbronnen versterkt kan worden, welke ouders ondersteuning krijgen vanuit hun netwerk, en wanneer het nodig is om passende, professionele hulp te organiseren.

Caroline Vink van het NJi: 'Uit deze publicatie blijkt maar weer hoe belangrijk het is om de hulpbronnen in de omgeving van de ouder te versterken. Ouderschap maakt kwetsbaar, spanningen in het gezin vragen veel van ouders. Steun uit de omgeving kan dan waardevol zijn. Bijvoorbeeld het delen van ervaringen met andere ouders, een buurvrouw die de kinderen ophaalt, het luisterend oor van een hulpverlener of een maaltijd van het buurthuis. Steun uit de omgeving draagt bij aan het welbevinden en de ontwikkeling van kinderen, doordat ouders dan meer aan kunnen. Wanneer het goed gaat met de ouder, heeft dat invloed op de manier van opvoeden en daarmee ook op het welzijn van het kind.'

Door: Nationale Onderwijsgids