Code rood voor zwemlessen vanwege de stijging van gasprijzen

Shiva de Winter: "Dat de gasprijzen explosief gestegen zijn, is niemand ontgaan. Het kabinet probeert door middel van een prijsplafond voor consumenten het leed enigszins te verzachten. Vage toezeggingen van minister Adriaansens geven zwembaden een lichtpuntje in een lange donkere tunnel. De opeenstapelingen aan crises de afgelopen jaren heeft de zwembranche pijn gedaan en de zwemveiligheid een stevige knauw gegeven." Dat meldt ANP Expert Support. 

De Winter: "De publieke baden, zwembaden eigendom van de gemeente en dan al niet geëxploiteerd door commerciële beursgenoteerde partijen, zijn gecompenseerd door middel van de Specifieke Uitkering IJsbanen en Zwembaden. De commerciële baden en zwemscholen die een hoge huurprijs betalen werden hierbij overgeslagen. Gevolg is dat vele pensioenen van zwemschoolhouders al aangegrepen zijn om überhaupt nog zwemles te kunnen geven.

Zwemabonnementen 

Nu de energiecrisis de prijzen maal vier laat stijgen, verzuipen veel commerciële baden. Dit is niet meer op te brengen voor baden zonder dit door te rekenen aan de gebruikers. En alleen zwemabonnementen boven de magische grens van 100 euro per maand zijn niet haalbaar.

Sluiting 

Het kabinet moet snel concreter worden. De toezegging dat half november een voorstel komt is niet voldoende. De eerste zwembaden worden al gesloten zoals sportschool Elbert in Drachten en Heerenveen en zwembad Leppehiem in Akkrum. Hierdoor hebben de kinderen die er zwommen geen of nauwelijks alternatieven en moeten de kinderen die op de wachtlijst staan nog langer wachten.

Code rood voor zwemlessen 

Zwemveiligheid doe je samen. Den Haag moet zijn verantwoordelijkheid pakken en via de gemeenten de commerciële zwembaden en zwemscholen steun aanbieden om deze periode door te komen. Het is van groot belang dat in Den Haag beseft wordt dat komende zomer anders duizenden kinderen een potentieel verdrinkingsrisico lopen. Het is code rood voor de zwemlessen. Laat het geen zwart worden."

Door: Nationale Onderwijsgids