Als het coronatoegangsbewijs verloopt heeft dat gevolgen voor zwemveiligheid

Het kabinet wil vrijdag 4 februari een houdbaarheidsdatum invoeren voor het coronatoegangsbewijs. Voor een slordige 540.000 volwassenen zal, door het niet op tijd halen van hun boost-vaccin, de QR-code verlopen. Dit meldt ANP Expert Support.

 

De zwemveiligheid in Nederland staat onder druk omdat ruim 15.000 kinderen die, doordat hun ouders het zwembad niet in mogen, van zwemles zijn gehaald en dus deze zomer mogelijk in verdrinkingsgevaar komen.

De Tweede Kamer debatteert vandaag over de QR-code en moet daarbij ook de verdubbeling van het aantal kinderen dat straks van zwemles gehaald wordt serieus nemen. Ze moet ingrijpen om de zwemveiligheid te redden.

Ongeldige QR-code 

Het coronatoegangsbewijs heeft, als het aan het kabinet ligt, een geldigheid van 270 dagen na het laatste gezette vaccin. De Tweede Kamer is sceptisch, maar lijkt schoorvoetend akkoord te gaan. Dit houdt automatisch in dat honderdduizenden ouders het zwembad niet meer inkomen door een ongeldige QR-code.

Zwemlessen uitstellen 

Al maanden wordt er een felle strijd gevoerd om de zwemveiligheid niet onder druk te zetten door het coronatoegangsbewijs. Er zijn momenteel rond de 15.000 kinderen die geen zwemles krijgen. Door de keuze van ouders voor het wel of niet nemen van het vaccin mogen ze hun eigen kind niet omkleden en zien tijdens de les. Hierdoor kiezen velen ervoor de zwemles “uit te stellen”. Een ernstig probleem, wat de gevolgschade enorm maakt door de houdbaarheidsdatum van het bewijs en de afnemende vaccinatiebereidheid.

Eenduidige regels in Europa 

Minister Ernst Kuipers volgt hiermee de Europese weg die zijn voorganger Hugo de Jonge is ingeslagen. Daar waar D66-Kamerlid Wieke Paulusma wijst op de gevolgen voor Nederlanders die op vakantie gaan en straks geen geldig coronatoegangsbewijs meer hebben en CDA-Kamerlid Joba van den Berg zegt “het belang van eenduidige regels in Europa” te snappen. “Maar wat zijn de nadelen als we daar als Nederland van afwijken?" Lijkt iedereen blind voor de twee jaar durende lobby voor zwemveiligheid in Nederland?

Zomervakantie 

Over een half jaar is het zomervakantie en zijn er ruim 15.000 kinderen potentieel in gevaar in de buurt van water zonder begeleiding van hun ouders. Het lijkt erop dat het kabinet en minister Kuipers dit aantal ruim laat verdubbelen en niet naar de gevolgschade wil kijken.

Door: Nationale Onderwijsgids