Regio Utrecht wil taalonderwijs inburgeraars combineren met werk of opleiding

Gemeenten in de U10-regio gaan samen taalonderwijs inkopen voor inburgeraars. Dat biedt inburgeraars in de regio vanaf 1 januari 2022 de mogelijkheid tot kwalitatief goed taalaanbod, met aandacht voor het leren van de Nederlandse taal in combinatie met een vak of opleiding. Inburgeraars kunnen zo beter de Nederlandse taal leren dan nu vaak het geval is. Dit meldt gemeente Utrecht.

De Utrechtse gemeenten willen inburgeraars kwalitatief en innovatief Nederlands taalonderwijs aanbieden. Gezamenlijk inkopen van taalonderwijs biedt naast voordelen aan inburgeraars, ook voordelen aan taalaanbieders. Taalaanbieders zijn verzekerd van voldoende cursisten en inburgeraars kunnen dan makkelijker instromen in taalgroepen op hun niveau. Alleen taalscholen met een keurmerk kunnen meedoen aan de aanbesteding van het Inkoopconvenant Taalonderwijs.
 

Pilots werk- en taaltrajecten

De gemeente Utrecht is met de aanpak Doorgaande lijn werk en taal gestart met een aantal veelbelovende pilots in verschillende sectoren. De pilots zijn gericht op de combinatie van werk met taal, gericht op de werkvloer. Hierbij wordt samengewerkt met werkgevers, opleiders en taalscholen in de sectoren horeca en logistiek en zorg. Utrecht heeft de ambitie in nog meer sectoren te starten.
 
Maarten van Ooijen, wethouder in Utrecht en een van de bestuurlijke voorzitters van de U10-tafel Asiel en Integratie: “Om mee te kunnen doen in onze samenleving is het van belang dat nieuwkomers zo snel mogelijk de Nederlandse taal leren. Taal is de sleutel tot integratie, het liefst zo veel mogelijk in de praktijk in combinatie met werk, stage, of opleiding. Juist in sectoren waar een grote tekorten op de arbeidsmarkt dreigen, zoals de ict, techniek, zorg en onderwijs, is de instroom van statushouders naar de arbeidsmarkt het meest kansrijk.”
 

Regionale samenwerking

U10-gemeenten werken sinds 2015 intensief samen op het gebied van asiel en integratie. Onder meer bij huisvesting aan statushouders in de U10-regio, de Doorgaande Lijn. Het gezamenlijk inkopen van taalonderwijs komt hieruit voort. 
 
Een regionaal inkoopteam is actief in gesprek met taalaanbieders over de mogelijkheden voor innovatief taalonderwijs: taalonderwijs dat niet alleen aansluit bij de behoeften van inburgeraars, maar ook bij werkgevers in sectoren van de arbeidsmarktregio Utrecht met vraag naar personeel. Werkgevers zijn gebaat bij mensen die goed Nederlands spreken, dus medewerkers die weinig extra begeleiding op de werkvloer nodig hebben.
 
Door: Nationale Onderwijsgids