Eerste 'Leren van Gedrag'-bijeenkomst op woensdag 17 februari

Op woensdag 17 februari organiseert het kennisplatform Leren van Gedrag de eerste bijeenkomst van het jaar. Het kennisplatform organiseert ontmoetingen tussen wetenschappers, praktijkdeskundigen en gedrag-specialisten die hun kennis willen delen en samen op zoek gaan naar antwoorden op vragen uit de praktijk. Alle thema’s in deze ontmoetingen zijn gericht op het omgaan met moeilijk (interpreteerbaar) gedrag. Dit meldt het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).

Gedurende het schooljaar 2020-2021 worden er meerdere Lerenvangedrag-ontmoetingen georganiseerd die gratis bij te wonen zijn. De eerste ontmoeting vindt online plaats op woensdag 17 februari van 15.00 tot 16.30 uur. Tijdens deze bijeenkomst gaat men de dialoog aan om samen te “leren van gedrag”.

Regulier of speciaal onderwijs?

In Nederland wordt al jarenlang discussie gevoerd over waar de leerlingen met extra onderwijsbehoeften het beste op hun plek zijn: in het regulier onderwijs of in het speciaal onderwijs. Vooral voor leerlingen met sociaal-emotionele en gedragsproblemen is deze vraag belangrijk, omdat deze keuze niet alleen gevolgen kan hebben voor de schoolontwikkeling van de leerlingen met gedragsproblemen zelf maar ook voor de leraren en de scholen zelf. Inge Zweers deed onderzoek naar de rol van leerling-, leraar- en schoolkenmerken bij een keuzemoment rond plaatsing met verrassende uitkomsten. Daarnaast onderzocht ze hoe deze leerlingen zich anderhalf jaar later, na de plaatsingskeuze, ontwikkelden. Waar ontwikkelen leerlingen zich het beste? Zweers gaat met deelnemers in gesprek over de resultaten uit dit onderzoek om door te praten wat dit betekent voor ons onderwijs en welke vragen leraren daarbij bezig houden.

Aanmelden voor de bijeenkomst kan via een e-mail met naam en gegevens naar administratie@redl.nl onder duidelijke vermelding van “Aanmelding Kennisdeling 17 februari 2021”. Er is plaats voor maximaal 25 deelnemers.

Door: Nationale Onderwijsgids