Normal_corona_werken

Het tweede noodpakket van de overheid eindigt op 1 oktober 2020. Of er nog een derde volgt is onduidelijk. In de tussentijd is het kabinet hard aan de slag gegaan met een plan om mensen te laten omscholen voor werk in een andere sector. Volgens minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken zijn de plannen hiervoor al in een ver stadium. Dit meldt Trouw. 

Het kabinet wil dat vraag en aanbod op de arbeidsmarkt dichter bij elkaar komen. Mensen die zonder werk komen te zitten, kunnen met omscholing mogelijk aan de slag in een sector waar nog steeds mensen nodig zijn. Het plan voor om- en bijscholing is niet nieuw. In steunpakket 2.0 zat al 50 miljoen euro voor bedrijven om hun mensen om- en bij te scholen. Koolmees is van mening dat dit budget afdoende is en dat organisaties en vakbonden ook al opleidingsgeld hadden. Waar het kabinetsgeld voor is, is expliciete inzet van de fondsen uit verschillende sectoren voor een betere samenwerking.

Baan kunnen blijven vinden

Waar het kabinet hiermee met name op inzet is het behoud van werk en ondersteuning voor mensen die desondanks hun baan zijn kwijtgeraakt. Binnenkort volgt een nieuwe fase in de crisis en hierbij vindt Koolmees het met name belangrijk dat werklozen een baan vinden in een sector waar veel vraag is naar werk. 

Door: Nationale Onderwijsgids