Jongeren meer risico op RSI, vereniging organiseert themadag

Maar liefst een kwart van de beroepsbevolking heeft te maken met RSI-klachten en het veroorzaakt 10 procent van alle verzuimdagen. Het toenemende gebruik van tablets, smartphones en computers speelt een belangrijke rol in het ontstaan van RSI. Bij schoolgaande jeugd zou maar liefs 60 procent soms of vaak pijn hebben aan arm, nek, schouders of rug door de uren die zijn besteden op deze media. De kosten van behandeling van verzuim bij RSI-klachten bedragen momenteel 2 miljard euro. Tijdige behandeling van de klachten en meer bewustwording van het probleem zou veel leed kunnen voorkomen en geld besparen. De RSI-vereniging organiseert een themadag om aandacht te vragen voor het probleem. Dit meldt de RSI-vereniging.

Naast het toenemende gebruik van tablets bij onder meer schoolgaande jeugd, is ook werkstress een belangrijke factor in het ontstaan van RSI. Spieren worden overmatig belast bij het uitvoeren van steeds dezelfde bewegingen of bij het zitten in steeds dezelfde onnatuurlijke houding. Spanning op de werkvloer, zoals oncollegiale verhoudingen, kunnen ook aanleiding vormen voor RSI-klachten.
 

Themadag RSI-klachten

De RSI-vereniging organiseert vanwege zijn 25-jarig bestaan een themadag over de vragen "Hoe blijf je aan het werk als je RSI-klachten hebt?" en "Wat is er de afgelopen 25 jaar geleerd?". Er wordt afgetrapt met een drietal werkgerelateerde workshops.
 
Na de pauze is er een interactief forum, waarin experts vanuit hun eigen discipline deze 25 jaar doorlopen. Hoe keek men 25 jaar geleden tegen de RSI-klachten aan, hoe is het tegenwoordig en wat is er tot nu toe geleerd. Iedereen mag meepraten, dus kom vooral vragen stellen, tips geven en ervaringen delen.
 

Jongeren meer kans op RSI

Duidelijk is wel dat de jeugd veel risico loopt. De vereniging zet de komende jaren in op meer voorlichting aan de jonge en oudere jeugd. Jongeren zijn de toekomst, maar hoe zitten die er straks bij? In samenwerking met Bewegings.TV maakt de vereniging voor deze nog kwetsbare doelgroep korte filmpjes op beweging.tv/jongeren-en-rsi.
 
De themadag vindt plaats op zaterdag 14 maart van 14.00 tot 16.45 uur in Leerhotel Het Klooster. De toegang is gratis.
 
Door: Nationale Onderwijsgids