Normal_kantoor_werk_werken_overleg

Werknemers met een flexibele arbeidsrelatie die zich op het werk ontwikkelen, hetzij door het volgen van cursussen, hetzij door het verrichten van leerrijk werk, houden vaker hun baan en komen minder vaak zonder werk te zitten. Dat geldt voor alle soorten flexwerk. Dat blijkt uit een analyse van de loopbanen van flexibele werknemers, die het CBS heeft uitgevoerd in samenwerking met Maastricht University. 

Leren op het werk onderzocht

Leermogelijkheden op het werk zijn van belang voor de baan- en werkzekerheid. Het gaat daarbij niet alleen om het volgen van cursussen of bedrijfstrainingen, maar ook om de ervaring die werknemers opdoen door het uitvoeren van nieuwe, uitdagende taken. Voor dit onderzoek is niet alleen gekeken naar het volgen van cursussen, maar ook naar de mate van autonomie en variatie in het werk.
 

Leermogelijkheden gaan samen met een grotere kans om in dezelfde baan te blijven

Zoals hierboven is gemeld, was de kans dat flexwerkers in de onderzochte periode dezelfde baan hielden ruim 30 procent. Voor flexwerkers met veel leermogelijkheden was die kans 12 procentpunt groter dan voor flexwerkers met geringe leermogelijkheden. Daarbij maakt het niet uit om welk soort flexwerk het gaat. Overigens speelt hier mee dat werkgevers waarschijnlijk sneller geneigd zullen zijn om flexwerkers die ze langer in dienst willen houden leermogelijkheden aan te bieden dan flexwerkers die ze niet willen houden.
 
Ook blijken flexibele werknemers met veel leermogelijkheden meer werkzekerheid te hebben. De kans dat ze uitstromen naar een situatie zonder werk was 6 procentpunt kleiner dan voor flexwerkers met weinig leermogelijkheden en de kans op een loopbaan die wordt getypeerd door veel baanwisselingen, afgewisseld met periodes zonder werk, was ruim 7 procentpunt kleiner.
 
Door: Nationale Onderwijsgids