Normal_prinses_laurentien
Op zaterdag 14 december organiseerde Stichting ABC, de belangenorganisatie van en voor
laaggeletterde Nederlanders, met ondersteuning van Stichting Lezen en Schrijven, haar halfjaarlijkse landelijke deelnemersdag. Prinses Laurentien was aanwezig bij de afsluiting en gaf door haar warme belangstelling de taalambassadeurs een positieve stimulans om zichzelf te blijven ontwikkelen en om hun verhaal te vertellen in hun omgeving en op radio en tv. Dit meldt Stichting ABC. 
Het kabinet besteedt de komende jaren veel aandacht aan laaggeletterdheid en geeft de leden van
ABC de gelegenheid om hun stem te laten horen. Daarom stond op deze dag de vraag centraal hoe
ABC-leden zich het beste kunnen laten zien en horen op radio, tven sociale media. Ook is gevraagd
naar wat zij graag zouden willen zien op tv om het gevoel te hebben er volledig bij te horen, en hoe
zij graag zouden willen communiceren met overheden en organisaties. BNN VARA en Studio OOK
vervulden daarbij een actieve rol.
 
Ongeveer 100 taalambassadeurs, taalcursisten en docenten uit heel Nederland kwamen bijeen voor
een dag vol workshops en het delen van ervaringen. Ook werden tijdens deze dag twee prijzen uitgereikt. De wisselprijs voor een persoon die zich langdurig heeft ingezet voor de bestrijding van laaggeletterdheid ging naar Hank Gronheid, coördinator en docente van ABC in Noord-Holland. De ABC- trofee, die voor de 22ste keer werd uitgereikt, voor organisaties die zich inzetten voor eenvoudig taalgebruik werd gewonnen door Stichting Pharos voor haar diabetescampagne.
 
Door: Nationale Onderwijsgids