Normal_bibliotheek__lezen__taal__boeken

In 2018 waren 69 duizend mensen minder lid van de bibliotheek dan een jaar eerder. Ook werden er ruim 4 miljoen minder papieren boeken uitgeleend. De uitleen van e-books en het downloaden van luisterboeken namen echter toe. Verder organiseerden bibliotheken in 2018 meer dan 200.000 verschillende activiteiten, waarbij het zwaartepunt lag bij Leesbevordering en kennismaking met literatuur en Educatie en ontwikkeling. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS en de Koninklijke Bibliotheek (KB). Dit meldt het CBS.

In 2018 waren ruim 3,6 miljoen mensen lid van de openbare bibliotheek. Een jaar eerder waren dat nog 3,7 miljoen mensen. Het aantal volwassenen met een bibliotheek- lidmaatschap daalde met 27 duizend en het aantal jeugdleden met 42 duizend. Verder waren er 1,8 miljoen geregistreerde digitale accounts, 20 procent meer dan een jaar eerder. Het aantal actieve digitale accounts dat gebruikt werd om e-books te lenen steeg met bijna 12 duizend naar 213 duizend.
 
Lidmaatschap van een openbare bibliotheek is op de meeste plaatsen voor kinderen gratis. Tussen 2005 en 2018 nam het aantal jeugdleden toe van bijna 2,0 miljoen naar 2,3 miljoen. Ruim twee derde van alle jongeren onder de 18 jaar was lid van een openbare bibliotheek. Voor volwassenen was dit 10 procent.
 

Minder papieren boeken, meer digitale en luisterboeken

 
Bibliotheekleden leenden in 2018 ruim 63 miljoen papieren boeken, ruim 4 miljoen minder dan een jaar eerder. Daarnaast daalde de uitleen van bladmuziek en audiovisuele materialen zoals cd’s en dvd’s. De uitleen van e-books steeg met 300 duizend, tot bijna 3,5 miljoen. Ook het downloaden van luisterboeken nam toe: van bijna 900 duizend downloads in 2017 naar 1,3 miljoen in 2018. Van de actieve digitale accounts was 57 procent bedoeld om e-books te lenen, 33 procent om luisterboeken te downloaden en 10 procent om cursussen te volgen.
 

Leesbevordering en kennismaking met literatuur en Educatie en ontwikkeling

Naast het aanbieden van fysieke en digitale bibliotheekproducten is het organiseren van activiteiten een belangrijk middel voor de openbare bibliotheek om invulling te geven aan de verschillende kernfuncties. In 2018 organiseerden de bibliotheken ruim 200 duizend activiteiten. Het zwaartepunt lag bij Leesbevordering en kennismaking met literatuur en Educatie en ontwikkeling.
 

Afstand tot bibliotheeklocaties met brede dienstverlening toegenomen

 
In 2018 waren er 146 Nederlandse bibliotheekorganisaties met 931 bibliotheeklocaties met brede dienstverlening. De gemiddelde afstand tot een bibliotheeklocatie in 2018 was 1,9 kilometer. In 2014 was dat nog 1,8 kilometer.
 
Door: Nationale Onderwijsgids