Logo_platform_talent_voor_technologie__ptt__logo
In november brengt Jet-Net & TechNet in samenwerking met TechYourFuture een nieuwe webinarserie uit, speciaal voor schoolleiders in het primair onderwijs. De serie ‘Organisatie van W&T-onderwijs’ zoomt in op de organisatorische kant van starten met - en verankeren van - wetenschap en technologie op de basisschool. Het eerste webinar staat gepland op dinsdag 19 november van 9.00 uur tot 10.00 uur. Dit meldt Platform Talent voor Technologie. 
Carla Roos van Jet-Net & TechNet: “Jonge kinderen zijn fantastische onderzoekers. Tijdens de webinars ontdekken schoolleiders hoe ze hier met het onderwijs op hun school zo goed mogelijk op in kunnen spelen. Hoe kunnen zij het vuur bij leerlingen ontsteken en hun talenten aanwakkeren? Wetenschap & Techniek biedt daarvoor aanknopingspunten, zeker wanneer het gebaseerd is op Onderzoekend en Ontwerpend leren. De webinars zijn speciaal ontwikkeld voor schoolleiders om hen hierin op weg te helpen.” 
 

Inhoud van de serie

De serie bestaat uit drie afleveringen van een uur. In iedere aflevering deelt een inhoudelijk expert de laatste inzichten uit onderzoek en belicht een ervaringsdeskundige schoolleider of W&T-coördinator de praktijk. Schoolleiders, adjunct-directeuren, teamleiders en W&T-coördinatoren die zich bezighouden met organisatie, visie en beleid van wetenschap- en techniekonderwijs op hun school krijgen kennis en inspiratie aangereikt en hebben ruime gelegenheid om onderling ideeën en ervaringen uit te wisselen. De webinars zijn met elkaar verbonden, maar ook goed los van elkaar te volgen. Dit zijn de data en onderwerpen:
 

Webinar 1: Visie en beleid voor W&T – dinsdag 19 november 2019, 9.00-10.00 uur

Dit webinar zoomt in op het belang van het hebben van een visie: waarom wil jouw school W&T-onderwijs aanbieden? Gastsprekers bij dit webinar zijn dr. Hanno van Keulen, lector leiderschap in onderwijs aan de Hogeschool Windesheim, en Adelien Buruma, bovenschools W&T-coördinator bij PCBO Tytsjerksteradiel.  
 

Webinar 2: Leiding geven aan verandering – dinsdag 14 januari 2020, 9.00-10.00 uur

Het tweede webinar gaat over veranderen: hoe geef je de verankering van W&T vorm binnen het schoolteam en zorg je voor draagvlak? Sprekers zijn binnenkort te vinden op de website.

 

Webinar 3: W&T verankeren – dinsdag 17 maart 2020, 9.00-10.00 uur

In het laatste webinar in deze reeks staat de vraag centraal: ‘Hoe geef ik W&T een vaste plek in ons onderwijs?’ 
 

Aanmelden

Deelname aan de webinars is kosteloos en kan via www.jet-net.nl/webinar.
 
Door: Nationale Onderwijsgids