Normal_maxima

Koningin Máxima woonde op maandag 9 september het congres ‘Kom uit je schuld’ bij in het gebouw van de Koninklijke Nederlandse Munt in Utrecht. Centraal stond de vraag hoe de taboes die spelen rondom schulden doorbroken kunnen worden. Dit meldt Rijksoverheid.

In mei van dit jaar startte staatssecretaris Tamara van Ark de campagne ‘Kom uit je schuld’ om mensen met financiële problemen aan te moedigen over hun schuld te praten en eerder hulp te zoeken. Het congres werd gehouden in het kader van deze campagne. Gemiddeld lopen mensen vier tot vijf jaar rond met schulden voordat ze om hulp vragen. Schulden zijn dan vaak fors opgelopen, tot gemiddeld meer dan 40.000 euro.
 
Koningin Máxima ging samen met staatssecretaris Van Ark in gesprek met bestuurders van organisaties die een bijdrage leveren aan de Brede schuldenaanpak van het kabinet. Zij sprak ook met ‘schuldenambassadeurs’ Marc, Anneke, André, Cora, Miranda en Dayenne. Zij zijn enkele van de gezichten uit de campagne ‘Kom uit je schuld’.
 

SCHULDEN EN LAAGGELETTERDHEID

Een van de mogelijke oorzaken van het hebben van schulden is laaggeletterdheid. In Nederland hebben naar schatting 2,5 miljoen mensen moeite met taal, rekenen en digitale vaardigheden. Dat is een enorm maatschappelijk probleem. De SER heeft daarom in april van dit jaar het advies ‘Samen werken aan taal’ gepubliceerd. Hierin schrijft de SER dat er meer maatwerk nodig is om problemen aan te pakken die veroorzaakt worden door laaggeletterdheid, zoals het hebben van schulden. Het UWV en schuldhulpverlening moeten bijvoorbeeld alert zijn op de behoefte aan taalcursussen en daarnaar verwijzen.
 
Door: Nationale Onderwijsgids