Logo_logo_ministerie_ocw.svg

Op 27 mei aanstaande staat de laatste bijeenkomst van de Verantwoordingsronde 2019 gepland. Deze vindt plaats bij het ministerie van OCW. De Verantwoordingsronde 2019 heeft als doel informatie te bieden over actuele thema’s, zoals de versterking van verantwoording, richtlijnen voor groot onderhoud, het streven naar een compacter bestuursverslag en actieve openbaarmaking. Tevens is verbinden een doel, om de uitgangspunten en uitwerkingen van het beleid te koppelen aan de praktijk van instellingen en zo te toetsen, te verbreden en te verdiepen. Dit meldt het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap.

Verantwoording door onderwijsinstellingen staat volop in de belangstelling

Vorig jaar bracht de Onderwijsraad het adviesrapport Inzicht in en verantwoording van onderwijsgelden uit, met als conclusie dat die verantwoording echt beter moet. De ministers van OCW kondigden nieuwe maatregelen aan om de financiële verantwoording door onderwijsinstellingen te versterken. Maar OCW en DUO zijn al veel langer bezig om de mogelijkheden voor verantwoording te verbeteren: door de invoering van XBRL, door actieve openbaarmaking via het dashboard baten en lasten van schoolbesturen, en door het opstellen van een handreiking om te komen tot een compacter bestuursverslag.
 
In 2017 trokken OCW en DUO gezamenlijk het land in om de ontwikkelingen rond verantwoording toe te lichten en daarover  met onderwijsinstellingen van gedachten te wisselen. Aan de 17 bijeenkomsten, die door het hele land plaatsvonden, namen meer dan 700 bestuurders, beleidsmakers, controllers en andere geïnteresseerden deel. De grote belangstelling toonde aan dat het gesprek over eigentijdse verantwoording niet alleen beleidsmakers en toezichthouders aangaat, maar iedereen die verantwoording serieus neemt. En: een gesprek met alle betrokkenen over verantwoording voorziet in een breed gevoelde behoefte.
 

De Verantwoordingsronde komt terug

Vanaf maart 2019 trekken OCW en DUO, ditmaal met de Inspectie van het Onderwijs,  gezamenlijk op om met instellingen in gesprek te gaan over  alles wat belangrijk is rond verantwoording. OCW, DUO en de Inspectie geven informatie over relevante onderwerpen en recente ontwikkelingen, en gaan vervolgens met de deelnemers in gesprek om hún visie te vernemen. Ook kunt u zelf onderwerpen in brengen.
 

Voor wie?

De Verantwoordingsronde is bedoeld voor bestuurders, beleidsmedewerkers, controllers, directieleden en iedereen in het onderwijs die zich interesseert voor de wijze waarop besturen zich moeten en kunnen verantwoorden over hun financieel beleid.
 
U kunt zich hier aanmelden voor de Verantwoordingsronde.
 
Door: Nationale Onderwijsgids