Normal_noordzee_zee_spelen_rennen_water_strand_zwemmen_kinderen

De stichting Nationale Raad Zwemveiligheid en het kennisproject NL Zwemveilig komen van 17 april tot en met 17 mei met de eerste Nationale Maand van de Zwemveiligheid. Met de campagne willen ze de zwemveiligheid in Nederland verbeteren. Dit meldt ZwembadBranche.

De campagnemaand moet Nederlanders vooral bewuster maken van de risico’s op verdrinking, en hoe deze risico’s voorkomen kunnen worden. Het motto van de Nationale Maand van de Zwemveiligheid sluit daarbij aan: ‘Heel Nederland zwemveilig’. De campagne zal voor een groot deel uit voorlichting bestaan: een algemeen deel gericht op alle Nederlanders, en specifiekere delen, gericht op doelgroepen bij wie het risico op verdrinking hoger is.
 

Zwemchallenge

Daarnaast wordt ook een nieuw concept geïntroduceerd door de Nationale Raad Zwemveiligheid: de Nationale ZwemChallenge. Op locaties die deze zwemuitdaging aanbieden, zoals zwembaden, zwemscholen en zwemverenigingen, kunnen mensen die minimaal zwemdiploma A hebben hun zwemvaardigheden op de proef stellen met een uitdagend parcours. Deze bestaat uit twee delen: een SurvivalChallenge (gekleed) en een FunChallenge (in badkleding). Na afloop krijgen deelnemers een certificaat, zo nodig aangevuld met adviezen op welke punten de zwemvaardigheden nog verbeterd kunnen worden. Zo wordt voor mensen inzichtelijk gemaakt hoe zwemveilig ze zijn.
 

Recreatieplassen

Voor de campagne wordt onder meer samengewerkt met de Vereniging Sport en Gemeenten, Reddingsbrigade Nederland en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Er zal extra aandacht zijn voor kwetsbare groepen - zoals nieuwkomers -, zwemlesmethoden, en zaken als verdrinking herkennen, en wat de risico's zijn van zwemmen in recreatieplassen of in de zee. Meer informatie over de Maand van de Zwemveiligheid en de Nationale ZwemChallenge is onder meer te vinden via de websites van de Nationale Raad Zwemveiligheid en Alles over zwemles.
 
Door: Nationale Onderwijsgids